Serwis

GDAŃSK

ul. Grzegorza z Sanoka 2

80-408 Gdańsk

(+48) 58 341 42 45 w. 174, 127, 171, 175, 176, 177, 180

(+48) 58 344 03 19

serwis@mercor.com.pl

WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 79

00-131 Warszawa

(+48) 22 654 26 55 wew. 416, 417

(+48) 22 654 26 47

serwis@mercor.com.pl

MIKOŁÓW

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

(+48) 32 328 43 71

(+48) 32 328 43 72

mikolow.serwis@mercor.com.pl