Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

MERCOR PO III KWARTALE 2023/24 - komunikat prasowy 2024.02.16

WYSOKIE PRZYCHODY I WZROST ZYSKU NETTO ROK DO ROKU

Grupa „MERCOR” S.A., należąca do liderów europejskiego rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (1 kwietnia-31 grudnia 2023 r.) odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 446,3 mln zł
(-4,9% r/r). W tym samym okresie EBIT wyniósł 48,1 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 62,4 mln zł. Z kolei zysk netto był większy rok do roku aż o 24,9% i wyniósł blisko
46 mln zł. Dynamikę wzrostu zysku netto wsparło otrzymanie przez Spółkę zwrotu zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami w wysokości 10,5 mln zł, które miało miejsce w II kwartale.

W samym III kwartale roku obrotowego 2023/24 przychody Grupy wyniosły 145,4 mln zł (-13,1%), a zysk netto był na poziomie blisko 14 mln zł (+2,7%).

Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024. Co ważne, utrzymaliśmy wysokie przychody. W konsekwencji podjętych przez nas działań, nasz zysk netto w III kwartale był wyższy rok do roku o 2,8%. Skumulowany zysk netto po trzech kwartałach roku także był lepszy w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku. Należy przypomnieć o zdarzeniu jednorazowym
 z II kwartału, kiedy to w
wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł
mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 51,6% przychodów, czyli blisko 230,2 mln zł. Z kolei 48,4% sprzedaży, czyli 216,1 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

W III kwartale, jak i po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 odnotowaliśmy nieznacznie lepszą sprzedaż na rynku polskim niż na rynkach zagranicznych. Jednocześnie są rynki, na których w ostatnim czasie odnotowaliśmy istotne wzrosty. Należy tu wymienić przede wszystkim rynek brytyjski, na którym po trzech kwartałach roku obrotowego urośliśmy o blisko 68%, a także rynek rumuński, gdzie w tym samym okresie zwiększyliśmy nasze przychody o ponad 60%. Niezmiennie intensywnie pracujemy nad naszym rozwojem poza granicami Polski, przede wszystkim mocno stawiając na innowacyjność Grupy, a także elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb klientów. Przykładem naszego innowacyjnego działania jest rozwój mcr Tech Lab, czyli spółki z Grupy, która pracuje nad rozwiązaniami
z obszaru przemysłu 4.0
zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Stabilny poziom zamówień

Poziom zamówień w ramach Grupy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Oceniamy, że wartość pozyskiwanych zleceń w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2024 będzie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to związane z mniejszą liczbą budów w końcowej fazie wykończenia (czyli okresu naszej pracy), w związku z opóźnieniami wywołanymi zimą (pogoda uniemożliwiła pracę na dachach) oraz bardzo wysoką bazą
z ubiegłego roku z powodu kilku wyjątkowych zamówień w tamtym okresie. Spodziewamy się ożywienia na rynku w drugiej połowie roku, bazując na relacjach i planach naszych partnerów, firm projektowych i budowlanych. Powinno dać to efekt powrotu do wyższych poziomów zamówień
podaje Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu „Mercor” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” PO III KWARTALE 2023/24:

w tys. zł 

1-3Q 2023/24

1-3Q 2022/23

Zmiana

3Q 2023/24

3Q 2022/23

Zmiana

 
 
 

Przychody ze sprzedaży

446 271

469 276

-4,90%

145 412

167 286

-13,08%

 

Sprzedaż zagraniczna

216 121

233 963

-7,63%

68 875

88 771

-22,41%

 

Sprzedaż w Polsce

230 150

235 313

-2,19%

76 537

78 515

-2,52%

 

Zysk brutto ze sprzedaży

118 943

121 362

-1,99%

42 398

43 254

-1,98%

 

Marża brutto na sprzedaży (%)

26,65%

25,86%

0,79 p.p.

29,16%

25,86%

3,30 p.p.

 

EBITDA

62 416

68 542

-8,94%

20 708

24 640

-15,96%

 

Marża EBITDA

13,99%

14,61%

-0,62 p.p.

14,24%

14,73%

-0,49 p.p.

 

EBIT

48 082

54 940

-12,48%

15 804

19 915

-20,64%

 

Marża EBIT (%)

10,77%

11,71%

-0,94 p.p.

10,87%

11,90%

-1,03 p.p.

 

Zysk netto

45 980*

36 827

24,85%

13 991

13 615

2,76%

 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

43 115

32 480

32,74%

13 088

11 586

12,96%

 

Marża netto  (%)            

10,30%

7,85%

2,45 p.p.

9,62%

8,14%

1,48 p.p.

 

*Wpływ na wynik netto miał zwrot podatku z odsetkami, który wyniósł ok. 10,5 mln zł i miał miejsce w II kwartale roku obrotowego 2023/2024.