Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Wartość pozyskanych zamówień w maju 2024 roku i w okresie grudzień 2023 – maj 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w maju 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 53,2 mln zł w porównaniu z wartością 52,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 2%. 

  W okresie od grudnia 2023 do maja 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 246,5 mln zł wobec 299,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 18%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 3 czerwca 2024 r. nabył 1 480 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,068 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 32 660,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00951% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 4 czerwca 2024 r. nabył 1 501 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 32 871,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00964% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 czerwca 2024 r. nabył 1 444 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,422 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 32 377,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00927% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 6 czerwca 2024 r. nabył 1 444 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,566 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 34 029,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00927% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 czerwca 2024 r. nabył 1 428 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,054 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 34 349,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00917% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 207 105 akcji, które stanowią 1,33022 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 3 do 7 czerwca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 27 maja 2024 r. nabył 787 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,72 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 19 454,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00505% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 maja 2024 r. nabył 974 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,467 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 856,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00626% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 29 maja 2024 r. nabył 1 002 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 545,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00644% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 31 maja 2024 r. nabył 1 042 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,808 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 724,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00669% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 199 808 akcji, które stanowią 1,28335 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 27 do 31 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2

  Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane, na podstawie art. 69  ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych,  zawiadomienie złożone przez spółkę Bangtino Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2%.

   

  Podstawa prawna: Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 20 maja 2024 r. nabył 888 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 111,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00570% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 21 maja 2024 r. nabył 871 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,815 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 614,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00559% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 22 maja 2024 r. nabył 895 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 375,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00575% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 maja 2024 r. nabył 883 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,992 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 068,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00567% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 24 maja 2024 r. nabył 864 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,846 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 467,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00555% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 196 003 akcje, które stanowią 1,25891 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 20 do 24 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 13 maja 2024 r. nabył 1 983 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,246 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 080,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01274% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 14 maja 2024 r. nabył 1 852 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 45 374,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01190% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 15 maja 2024 r. nabył 1 654 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,231 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 40 078,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01062% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 maja 2024 r. nabył 997 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,41 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 24 337,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00640% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 maja 2024 r. nabył 946 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,686 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 23 352,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00608% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 191 602 akcje, które stanowią 1,23064 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 13 do 17 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2024 roku i w okresie listopad 2023 – kwiecień 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w kwietniu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 45,3 mln zł w porównaniu z wartością 37,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 21%. 

  W okresie od listopada 2023 do kwietnia 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 243,9 mln zł wobec 293,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 17%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 6 maja 2024 r. nabył 2 098 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,977 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 302,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01348% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 maja 2024 r. nabył 2 087 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,851 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 49 777,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01340% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 8 maja 2024 r. nabył 2 131 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,517 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 115,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01369% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 maja 2024 r. nabył 2 115 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 548,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01358% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 maja 2024 r. nabył 2 032 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,741 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 241,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01305% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 184 170 akcji, które stanowią 1,18291 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 6 do 10 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 29 kwietnia 2024 r. nabył 2 906 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,291 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 70 590,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01866% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 30 kwietnia 2024 r. nabył 2 908 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,238 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 70 482,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01868% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 2 maja 2024 r. nabył 2 905 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,51 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 71 201,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01866% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 173 707 akcji, które stanowią 1,11570 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 29 kwietnia do 2 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 22 kwietnia 2024 r. nabył 1 500 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,649 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 35 473,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00963% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 kwietnia 2024 r. nabył 3 503 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,791 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 83 341,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,02250% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 24 kwietnia 2024 r. nabył 2 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,443 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 886,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01285% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 kwietnia 2024 r. nabył 1 500 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,153 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36 229,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00963% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 kwietnia 2024 r. nabył 2 275 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,292 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 55 265,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01461% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 164 988 akcji, które stanowią 1,05970 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 22 do 26 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 15 kwietnia 2024 r. nabył 2 821 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,504 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 60 662,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01812% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 kwietnia 2024 r. nabył 3 456 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,878 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 75 610,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,02220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 kwietnia 2024 r. nabył 3 456 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,463 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 77 632,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,02220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 18 kwietnia 2024 r. nabył 1 371 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,128 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 31 708,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00881% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 19 kwietnia 2024 r. nabył 1 274 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,380 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 29 785,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00818% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 154 210 akcje, które stanowią 0,99048 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 15 do 19 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 8 kwietnia 2024 r. nabył 1 506 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,16 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 34 878,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00967% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 kwietnia 2024 r. nabył 2 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,402 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 804,40 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01285% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 kwietnia 2024 r. nabył 2 570 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,569 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 63 142,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01651% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 kwietnia 2024 r. nabył 2 530 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,545 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 62 097,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01625% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 12 kwietnia 2024 r. nabył 2 622 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,581 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 61 829,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01684% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 141 832 akcje, które stanowią 0,91097 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 8 do 12 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2024 roku i w okresie październik 2023 – marzec 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w marcu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 37,6 mln zł w porównaniu z wartością 66,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 43%. 

  W okresie od października 2023 do marca 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 256,8 mln zł wobec 301,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 15%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 2 kwietnia 2024 r. nabył 2 058 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,746 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 926,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01322% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 3 kwietnia 2024 r. nabył 2 061 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,93 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 47 259,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01324% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 4 kwietnia 2024 r. nabył 2 834 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,486 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 63 724,10 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01820% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 kwietnia 2024 r. nabył 1 143 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 25 603,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00734% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 130 604 akcje, które stanowią 0,83886 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 2 do 5 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 25 marca 2024 r. nabył 1 580 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,00 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36 340,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01015% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 marca 2024 r. nabył 2 139 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,553 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 241,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01374% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 marca 2024 r. nabył 2 119 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,748 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 322,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01361% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 marca 2024 r. nabył 2 146 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,627 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 52 849,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01378% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 122 508 akcji, które stanowią 0,78686 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 25 do 28 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE