Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Dywidenda

Mercor zamierza realizować stabilną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Spółki, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

 

Historia wypłat dywidendy
Rok Dywidenda
na akcję (PLN)
Dywidenda
wypłacona (PLN)
Dzień ustalenia
prawa do dywidendy
Dzień wypłaty
dywidendy
Stopa
dywidendy
2022/2023
1,51 23.509.608,27 14/09/2023 20/09/2023 5,8%
2021/2022
0,63 9.864.877,05 31/10/2022 08/11/2022     4,8%
2020/2021
0,57     8.892.834,48     22/09/2021     30/09/2021     3,4%
2019/2020
0,25     3.914.633,75     11/12/2020     18/12/2020     2,4%
2015/2016
0,51 7.985.852,00     26/07/2016     09/08/2016     6,0%