Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Fundusze europejskie

Spółka "MERCOR" S.A. podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie innowacyjnego projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową linii demonstracyjnej”. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin realizacji projektu przewidywany jest na okres ponad pięciu lat.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w przeciwpożarowej ochronie budynków.

Planowane efekty:

  • Poprawa efektywności energetycznej budynków
  • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków
  • Zgodność rozwiązań z najnowszymi normami UE
  • Budowa instalacji demonstracyjnej
  • Wzbogacenie oferty spółki o wdrożone do produkcji efekty projektu


Wartość projektu: 25,8 mln zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10,32 mln zł


Cieszymy się z wysokiej oceny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zakwalifikowania naszej inwestycji do dofinansowania w programie Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nasz projekt dotyczy kompleksowych i nowatorskich rozwiązań z segmentu ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji oraz oddymiania i wentylacji pożarowej. To wieloletnia inwestycja, którą już finansujemy ze środków własnych. Nie wykluczamy także kredytów inwestycyjnych. Część prac została już uruchomiona, chcemy by ich pierwsze efekty były widoczne jeszcze w tym roku. Produkcja wyrobów opracowanych w ramach projektu będzie prowadzona w naszych zakładach w Cieplewie i Mirosławiu. To duże i ważne dla nas przedsięwzięcie, które zgodnie z przyjętą strategią ma budować przewagę konkurencyjną naszej Grupy, przyczynić się do dalszego rozwoju sprzedaży i umożliwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu – mówi Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu "MERCOR" S.A.

Beneficjent: "MERCOR" S.A.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA- POIG.01.04.00-22-058/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 2.926.490,82 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.580.460,42 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 909.767,43 PLN
Kwota współfinansowania ze środków europejskich: 773.302,32 PLN
Kwota współfinansowania ze środków w formie dotacji celowej: 136.465,11 PLN

Okres realizacji projektu: 08.02.2014 – 31.12.2015