Konfigurator Zabezpieczeń Konstrukcji - systemy płytowe
Aby usprawnić kalkulację systemów przeciwpożarowych, przygotowaliśmy specjalny konfigurator Zabezpieczeń Konstrukcji Budowlanych.
Przejdź do sekcji poniżej. Po kliknięciu w aktywne grafiki z nazwami poszczególnych typów konstrukcji, w łatwy sposób możesz skorzystać z ich zasobów.
Wybierz typ konstrukcji do zabezpieczenia
Zabezpieczenie stali
Kanały wentylacyjne,
oddymiające, kablowe
Przegrody oddzielania
przeciwpożarowego
Zabezpieczenie taśm
węglowych