Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

GRUPA „MERCOR” S.A. PO 1-3Q 2018/19 - DALSZA POPRAWA WYNIKÓW,
DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKOWNOŚCI

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 Grupa „MERCOR” S.A. wypracowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży (+12% r/r do 278,4 mln zł) oraz wzrost zysku netto (+38% r/r do 16,3 mln zł). Wartość zamówień Grupy wzrosła w tym okresie o blisko 17%, do 293,5 mln zł.
 

• W okresie 1-3Q 2018/19 zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 30% i 37% r/r.
• W trzecim kwartale 2018/19 (1.10 - 31.12.2018) Grupa przy 21-proc. dynamice sprzedaży odnotowała istotny wzrost zyskowności EBITDA (+64%) i EBIT (+79%) oraz podwoiła  zysk netto (+114% r/r).

Grupa wraz ze wzrostem skali działania odnotowała po trzech kwartałach roku 2018/19 rosnącą zyskowność na wszystkich poziomach. Dywersyfikacja produktowa i geograficzna oraz utrzymująca się dobra koniunktura, szczególnie na rynku budownictwa kubaturowego w Polsce i Europie, pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zamówień i w efekcie większą sprzedaż.
W okresie od kwietnia do grudnia (1-3Q 2018/19) na rodzimym rynku Grupa odnotowała 28-proc. wzrost sprzedaży (do 150,9 mln zł ze 118,1 mln zł), a przychody na rynkach zagranicznych nieznacznie spadły (-3% r/r do 127,4 mln zł ze 131,2 mln zł). Sprzedaż Grupy wzrosła na wszystkich rynkach działalności poza Rosją i Ukrainą, gdzie kolejny kwartał - m.in. w wyniku sytuacji politycznej –  widoczna jest tendencja spadkowa.

Marże Grupy w okresie trzech kwartałów 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach kwotowo i w ujęciu procentowym. Marża brutto zwiększyła się 1,09 pp. (do 25,77% z 24,68% rok wcześniej), EBITDA o 1,6 pp. (do 11,34% z 9,74%), EBIT o 1,59 pp. (do 8,65% z 7,06%) i netto o 1,12 pp. (do 5,85% z 4,73%).

Poprawiamy wyniki. W trzecim kwartale wypracowaliśmy znacznie większą dynamikę na poziomie zysków w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodów. Tak dobre wyniki notujemy mimo słabszej sytuacji na Wschodzie. Trzeci kwartał, sezonowo ważny w branży budowlanej, jest również kluczowy dla naszej działalności. Korzystamy ze sprzyjającej koniunktury, dzięki inwestycjom, których dokonaliśmy w ostatnich latach, jesteśmy przygotowani na realizację zwiększonej liczby zamówień. Z drugiej strony - obserwujemy w budowlance opóźnienia w odbiorach związane ze stałym brakiem siły roboczej w tym sektorze. W efekcie część naszych produktów czeka na dostawy, co przekłada się na wzrost zapasów. Ogólna sytuacja rynkowa sprzyja popytowi na nasze rozwiązania we wszystkich pionach, spodziewamy się utrzymania dobrej sytuacji w kolejnych okresach. Naszą przewagą – w porównaniu do rynku budowlanego - jest także krótki cykl produkcyjny i możliwość realizacji kontraktów według bieżących cen materiałów – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.