Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

MERCOR PO I KWARTALE 2023/24

DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO

przeciwpożarowych, po I kwartale roku obrotowego 2023/24 (01.04.2023-30.06.2023) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7% r/r do 152,2 mln zł. Zysk netto wzrósł r/r o 14% i wyniósł 12,6 mln zł. EBIT Grupy w omawianym okresie kształtował się na poziomie 15,5 mln zł (-8,3%), a EBITDA wyniosła 20,5 mln zł (-4,15% r/r).

Wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 pokazują naszą dobrą sytuację operacyjną i finansową. Cieszą dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysku netto rok do roku. Utrzymujemy solidny poziom marż. Dlatego jako zarząd zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 1,51 zł na akcję. Oznacza to, że chcemy przeznaczyć na ten cel 23,5 mln zł, czyli ok. połowę wyniku netto Grupy – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W I kwartale roku obrotowym 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 49,1% przychodów, czyli 74,7 mln zł. Z kolei 50,9% sprzedaży, czyli 77,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

Nasze przychody osiągane na zagranicznych rynkach wzrosły rok do roku o 26%. Od lat budujemy naszą reputację również poza Polską, mając w swoim portfolio realizacje dla prestiżowych obiektów w wielu krajach. Wyróżniamy się na globalnym rynku wysokim poziomem innowacyjności zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Stabilny wzrost zamówień

Obecna sytuacja w Grupie pod względem pozyskiwanych zamówień jest zadowalająca. W lipcu 2023 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 48,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie ub.r. Z kolei w okresie ostatnich sześciu miesięcy, czyli od lutego do lipca 2023 roku, Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 315,8 mln zł wobec 294,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7% podaje na koniec Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W I KWARTALE 2023/24:

w tys. zł

1Q 2023/24

1Q 2022/23

Zmiana

 
 
 

Przychody ze sprzedaży

152 206

135 010

+12,74%

 

Sprzedaż zagraniczna

77 455

61 401

+26,15%

 

Sprzedaż w Polsce

74 751

73 609

+1,55%

 

Zysk brutto ze sprzedaży

38 682

37 168

+4,07%

 

Marża brutto na sprzedaży (%)

25,41%

27,53%

-2,12 p.p.

 

EBITDA

20 489

21 377

-4,15%

 

Marża EBITDA

13,46%

15,83%

-2,37 p.p.

 

EBIT

15 523

16 923

-8,27%

 

Marża EBIT (%)

10,20%

12,53%

-2,33 p.p.

 

Zysk netto

12 649

11 096

+14,00%

 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

11 732

10 740

+9,24%

 

Marża netto  (%)            

8,31%

8,22%

+0,09 p.p.