Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2022/23

DWUCYFROWE WZROSTY PRZYCHODÓW I WYNIKÓW OPERACYJNYCH

Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po roku obrotowym 2022/23 (01.04.2022-31.03.2023) odnotowała dynamiczną poprawę kluczowych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 26,7% r/r do 628,4 mln zł. Grupa zwiększyła też wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 47,2 mln zł (+45,4% r/r), EBIT sięgnął 68,8 mln zł (+56,1%), a EBITDA wyniosła 87,6 mln zł (+50,1% r/r).

W samym IV kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 16,2% r/r do ponad 159 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął blisko 10,4 mln zł wobec 7,4 mln zł rok wcześniej, co daje wzrost aż o 40,8% r/r. Z kolei EBIT wyniósł 13,8 mln zł (+27,9%), a EBITDA była na poziomie ponad 19 mln zł (+32,9 r/r).

Za nami udany rok obrotowy 2022/2023, w którym poza znacznym wzrostem przychodów poprawiliśmy także osiągane marże w kluczowych obszarach działalności.  Z uwagi na coraz większy stopień zaawansowania technicznego obiektów, w minionym roku obrotowym mogliśmy zaobserwować rosnące zainteresowanie naszymi usługami. Technologie przemysłowe wymagają coraz więcej zabezpieczeń o wysokim poziomie kompleksowości i innowacyjności, a my dostarczamy tego typu rozwiązania naszym partnerom – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W roku obrotowym 2022/23 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 50,2% przychodów, czyli 315,5 mln zł. Z kolei 49,8% sprzedaży pochodziło z rynków zagranicznych.

W naszej branży niezwykle ważna jest dywersyfikacja działalności i oparcie sprzedaży o wiele rynków. Chociażby z tego względu skutki ewentualnego spowolnienia w poszczególnych krajach czy regionach są dla nas mniej odczuwalne, a czasem stwarzają także rynkowe szanse, ponieważ wtedy bardziej konkurencyjni cenowo dostawcy zyskują na znaczeniu. Warto podkreślić, że w całym roku obrotowym wystąpiła wyraźna dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej, która wyniosła blisko 26%. Wzrost sprzedaży na rynku polskim w tym okresie również był dwucyfrowy i przekroczył 27%. Szczególnie cieszy nas dynamiczny rozwój jednej z młodszych spółek w Grupie - DFM Doors - która zajmuje się działalnością w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i wygenerowała drugi co do wielkości wynik pod względem przychodów ze sprzedaży – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W 2022/23:

w tys. zł

2022/23

2021/22

Zmiana

 IVQ 2022/23

 IVQ 2021/22

Zmiana

 
 
 

Przychody ze sprzedaży

628 358

496 029

26,68%

159 082

136 919

16,19%

 

sprzedaż zagraniczna

312 821

248 319

25,98%

78 858

68 968

14,34%

 

sprzedaż w Polsce

315 537

247 710

27,38%

80 224

67 951

18,06%

 

Zysk brutto ze sprzedaży

156 194

116 811

33,72%

34 832

30 805

13,07%

 

Marża brutto na sprzedaży (%)

24,86%

23,55%

1,31 p.p.

21,90%

22,50%

-0,6 p.p.

 

EBITDA

87 624

58 377

50,10%

19 082

14 362

32,86%

 

Marża EBITDA

13,94%

11,77%

2,17 p.p.

12,00%

10,49%

1,51 p.p.

 

EBIT

68 751

44 034

56,13%

13 811

10 801

27,87%

 

Marża EBIT (%)

10,94%

8,88%

2,06 p.p.

8,68%

7,89%

0,79 p.p.

 

Zysk netto

47 218

32 479

45,38%

10 391

7 379

40,82%

 

Marża netto  (%)            

7,51%

6,55%

0,96 p.p.

6,53%

5,39%

1,14 p.p.

 

Grupa Mercor rozwija nadal nowe obszary działalności, czyli magazyny energii, za który w Grupie odpowiada Elmech-ASE oraz inteligentne rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 realizowane przez niedawno powołaną spółkę MCR Tech Lab.

W minionym roku obrotowym dużo pozytywnych informacji płynęło z MCR Tech Lab, który pozyskuje coraz więcej projektów. To innowacyjne i niestandardowe realizacje dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Liczymy, że w kolejnych latach udział nowych spółek w przychodach Grupy będzie wzrastał – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Obserwowany wzrost przychodów

Warto też zaznaczyć, że obecna sytuacja w Grupie jest zadowalająca. Dobrze oddaje to fakt, że w maju 2023 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 53 mln zł w porównaniu z wartością 47,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 12%. W okresie od grudnia 2022 do maja 2023 r. Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 302,2 mln zł wobec 275,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10% – podaje na koniec Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.