Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM KWARTALE 2021/2022

DOBRY POCZĄTEK ROKU UTRZYMYWANIE DYSCYPLINY KOSZTOWEJ

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, w I kwartale roku obrotowego 2021/22 (1.04.2021-30.06.2021) wypracowała dobre wyniki finansowe.

Przy 14-procentowym r/r wzroście przychodów ze sprzedaży (do 104 mln zł) Grupa zanotowała zysk netto na zbliżonym poziomie rok do roku (8,4 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT były wyższe odpowiednio o 3% i 4% r/r.

Rentowność w ujęciu procentowym na wszystkich poziomach była niższa, na co wpływ miały rosnące ceny materiałów, surowców używanych do produkcji. W ujęciu wartościowym Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na tym samym poziomie rok do roku. Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową.

Grupa odnotowała istotny wzrost sprzedaży zagranicznej (+27% r/r do 53,5 mln zł) zarówno na największych rynkach sprzedaży (Rosja, Hiszpania) jak i mniejszych (Czechy i Słowacja, Rumunia, Ukraina). Na Węgrzech sprzedaż była niższa o 13% r/r. Na pozostałych rynkach zagranicznych, na których Grupa nie posiada spółek, ale realizuje zamówienia (m.in. kraje Beneluksu, Skandynawia, DACH) sprzedaż łącznie wzrosła o 31% r/r

W Polsce sprzedaż wzrosła o 3% r/r do 51,4 mln zł. Grupa realizowała zlecenia w Polsce i za granicą głównie na obiektach magazynowych, przemysłowych, handlowych, logistycznych czy w petrochemii.

W I kwartale 2021 Grupa pozyskała zamówienia o wartości 144,2 mln zł, co oznacza wzrost o 60% r/r.

Wypracowaliśmy solidne wyniki w I kwartale nowego roku obrotowego. Przy wyższej sprzedaży mieliśmy niższą rentowność na wszystkich pozostałych poziomach. Stoimy przed wyzwaniem w postaci rosnących cen materiałów budowlanych i staramy się minimalizować ich wpływ na nasze marże. Sprzyja nam krótki cykl produkcyjny, trwający zwykle 2-3 miesiące. Znacznie częściej aktualizujemy ceny naszych produktów . Pozyskujemy z sukcesem nowe zamówienia na wszystkich rynkach działalności. W I kwartale odnotowaliśmy silny dwucyfrowy wzrost wartości nowych kontraktów, co było spowodowane zwiększonym popytem - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Niskie zadłużenie i dobra płynność

Grupa utrzymuje niski poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/ EBITDA wyniósł narastająco na koniec 1Q 2021/22: 1,2.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” PO I KWARTALE 2021/22:

w tys. zł

1Q 2021/22

1Q 2020/21

 

Zmiana%

 

Przychody ze sprzedaży

104 847

92 106

14%

sprzedaż zagraniczna

53 477

42 094

27%

sprzedaż w Polsce

51 370

50 012

3%

Zysk brutto ze sprzedaży

26 057

25 975

0%

Marża brutto na sprzedaży (%)

24,85%

28,20%

-3,35 pp.

EBITDA

14 647

14 168

3%

Marża EBITDA

13,97%

15,38%

-1,41 pp.

EBIT

11 139

10 726

4%

Marża EBIT (%)

10,62%

11,65%

-1,03 pp.

Zysk netto

8 355

8 498

-2%

Marża netto  (%)            

7,97%

9,23%

-1,26 pp.