Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 24 lipca 2023 r. nabył 313 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 854,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00201% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 lipca 2023 r. nabył 264 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 702,40 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00170% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 lipca 2023 r. nabył 308 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 714,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00198% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 lipca 2023 r. nabył 312 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 801,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00200% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 lipca 2023 r. nabył 316 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 794,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00203% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 45 563 akcje, które stanowią 0,29265 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 24 do 28 lipca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 17 lipca 2023 r. nabył 342 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 7 421,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 18 lipca 2023 r. nabył 309 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,831 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 745,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00198% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 19 lipca 2023 r. nabył 297 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 474,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00191% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 20 lipca 2023 r. nabył 299 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 518,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00192% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 21 lipca 2023 r. nabył 297 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 474,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00191% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 44 050 akcji, które stanowią 0,28293 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 17 do 21 lipca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 10 lipca 2023 r. nabył 296 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,78 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 151,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00190% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 lipca 2023 r. nabył 314 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 531,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00202% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 42 506 akcji, które stanowią 0,27301 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 10 do 14 lipca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2023 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w czerwcu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 66,6 mln zł w porównaniu z wartością 48,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 36%. 

  W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 324,9 mln zł wobec 277,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 4 lipca 2023 r. nabył 459 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,369 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 9 349,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00295% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 lipca 2023 r. nabył 448 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 9 273,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00288% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 6 lipca 2023 r. nabył 489 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,56 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 053,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00314% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 lipca 2023 r. nabył 374 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 7 779,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00240% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 41 896 akcji, które stanowią 0,26909 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 4 do 7 lipca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w imieniu Value Fund Poland Activist FIZ z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Erykiem Karskim.

  Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

   

  Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • Wartość pozyskanych zamówień w maju 2023 roku i w okresie grudzień 2022 – maj 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w maju 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 53,0 mln zł w porównaniu z wartością 47,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 12%. 

  W okresie od grudnia 2022 do maja 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 302,2 mln zł wobec 275,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 29 maja 2023 r. nabył 91 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 865,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00058% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 30 maja 2023 r. nabył 518 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 619,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00333% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 31 maja 2023 r. nabył 503 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 311,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00323% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 1 czerwca 2023 r. nabył 500 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 150,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00321% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 2 czerwca 2023 r. nabył 488 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,476 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 9 992,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00313% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 40 126 akcji, które stanowią 0,25773 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 29 maja do 2 czerwca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

  Zarząd „Mercor” S.A. informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o rejestracji w dniu 2 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 stycznia 2023 roku Uchwałami nr 6 i 7.

  Na mocy Uchwały kapitał zakładowy Spółki obniżony został o kwotę 22.314,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy). Po obniżeniu, wartość kapitału zakładowego  wynosi 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez umorzenie 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, dających 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie, ilość wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Ogólna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu równa się 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem).

  Uchwalone zmiany:

  1. Uchwałą nr 6 zmieniono brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja, w tym:

  • 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od AA 1 do AA 12.454.544,
  • 1.691.230 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.691.230,
  • 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503.”
  1. Uchwałą nr 7 po § 5 dodano § 5 A, w brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 156.585,25 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 25/100) poprzez emisję nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć  groszy) każda („Akcje Serii D”).

  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341, będącym uczestnikami Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych opartego na warrantach subskrypcyjnych i akcjach Spółki ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 22 maja 2023 r. nabył 793 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,268 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 072,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00506% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 maja 2023 r. nabył 533 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,463 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 906,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00340% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 24 maja 2023 r. nabył 752 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 416,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00480% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 maja 2023 r. nabył 732 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 14 859,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00467% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 maja 2023 r. nabył 708 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,439 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 14 471,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00452% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 127 284 akcje, które stanowią 0,81288 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 22 do 26 maja 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 15 maja 2023 r. nabył 1 006 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 19,895 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 014,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00642% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 maja 2023 r. nabył 710 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,397 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 14 481,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00453% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 maja 2023 r. nabył 1 051 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,48 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 524,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00671% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 19 maja 2023 r. nabył 1 akcję własną Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00001% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 123 766 akcji, które stanowią 0,79041 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 15 do 19 maja 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w imieniu Value Fund Poland Activist FIZ z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Erykiem Karskim.

  Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

   

  Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 9 maja 2023 r. nabył 979 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 069,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00625% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 maja 2023 r. nabył 484 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 9 922,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00309% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 maja 2023 r. nabył 1 018 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,304 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 669,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00650% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 12 maja 2023 r. nabył 1 015 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,134 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 436,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00648% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 120 998 akcje, które stanowią 0,77273 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 9 do 12 maja 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2023 roku i w okresie listopad 2022 – kwiecień 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w kwietniu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 40,8 mln zł w porównaniu z wartością 49,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 18%. 

  W okresie od listopada 2022 do kwietnia 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 298,7 mln zł wobec 274,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 24 kwietnia 2023 r. nabył 876 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 19,429 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 17 019,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00559% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 kwietnia 2023 r. nabył 319 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 539,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00204% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 117 502 akcje, które stanowią 0,75040 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 24-28 kwietnia 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE