Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2024 roku i w okresie sierpień 2023 – styczeń 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w styczniu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 38,0 mln zł w porównaniu z wartością 57,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 34%. 

  W okresie od sierpnia 2023 do stycznia 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 282,7 mln zł wobec 299,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 6%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, które przedstawiają się następująco:

  Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujący okres 01.10.2023 do 31.12.2023: 16.02.2024.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 obejmujący okres od 01.04.2024 do 30.06.2024: 23.08.2024.

  Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757)

  Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2024/2025 roku obejmujące okres od 01.04.2024 do 30.09.2024: 02.12.2024

  Raporty roczne:

  • jednostkowy raport za rok obrotowy 2023/2024 rok obejmujący okres od 01.04.2023 do 31.03.2024: 01.07.2024.
  • skonsolidowany raport za rok obrotowy 2023/2024 rok obejmujący okres od 01.04.2023 do 31.03.2024: 01.07.2024.


  Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną wcześniej informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku, rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

   

  Podstawa prawna:
  § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.

 • Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2024 roku i w okresie lipiec – grudzień 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w grudniu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 33,7 mln zł w porównaniu z wartością 43,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 23%. 

  W okresie od lipca do grudnia 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 292,9 mln zł wobec 290,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne