Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 7 sierpnia 2023 r. nabył 241 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 229,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00155% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 8 sierpnia 2023 r. nabył 241 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 157,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00155% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 sierpnia 2023 r. nabył 242 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 178,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00155% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 sierpnia 2023 r. nabył 226 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,20 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 791,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00145% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 sierpnia 2023 r. nabył 230 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 922,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00148% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 48 094 akcje, które stanowią 0,30890 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 7 do 11 sierpnia 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 13 września 2023 r. nabył 1 463 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 34 966,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00940% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 14 września 2023 r. nabył 1 524 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,891 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 37 934,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00979% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 15 września 2023 r. nabył 1 506 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,969 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 37 603,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00967% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 61 846 akcji, które stanowią 0,39723 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 11 września 2023 r. do 15 września 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 7 września 2023 roku

  Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 września 2023 roku wraz z dokumentami istotnymi dla podejmowanych uchwał, które nie zostały prędzej przekazane do publicznej wiadomości.

  Rada nadzorcza Spółki pozytywie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 września 2023 roku.

   

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 7 września 2023 roku

  Zarząd „MERCOR” S.A przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MERCOR” S.A. na dzień 7 września 2023 roku.

                                                                                                                             

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 • Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2023 roku i w okresie marzec – sierpień 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w sierpniu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 47,1 mln zł w porównaniu z wartością 48,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 2%. 

  W okresie od marca do sierpnia 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 319,9 mln zł wobec 307,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 4 września 2023 r. nabył 911 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,829 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 619,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00585% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 września 2023 r. nabył 972 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,88 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 24 182,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00624% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 57 353 akcje, które stanowią 0,36837 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 4 września 2023 r. do 8 września 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2023 roku i w okresie luty – lipiec 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w lipcu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 48,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku. W lipcu 2022 roku wartość pozyskanych zamówień wyniosła 48,3 mln zł. 

  W okresie od lutego do lipca 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 315,8 mln zł wobec 294,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A.

  Zarząd „MERCOR” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad.

  Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów

   

  Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 6 - 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 • Uchwała o wypłacie dywidendy

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 września 2023 roku podjęło Uchwałę o wypłacie dywidendy.

  1) Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę: 23.509.608,27 zł.

  2) Wartość dywidendy przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi: 1,51 zł.

  3) Liczba akcji: 15.569.277 – przy czym, dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy (skup akcji własnych).

  4) Dzień dywidendy został ustalony na: 14 września 2023 roku.

  5) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na: 20 września 2023 roku

   

  Podstawa prawna: §19 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ „MERCOR” S.A.

  Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku

  Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”) z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 28 sierpnia 2023 r. nabył 632 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 13 777,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00406% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  • w dniu 29 sierpnia 2023 r. nabył 684 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,9997 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 047,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00439% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  • w dniu 30 sierpnia 2023 r. nabył 700 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,6886 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 882,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00450% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 31 sierpnia 2023 r. nabył 749 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,0055 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 17 231,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00481% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 1 września 2023 r. nabył 829 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 310,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00532% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 55 470 akcji, które stanowią 0,35628 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 28 sierpnia 2023 r. do 1 września 2023 r.

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 30.08.2023 r.

  Nawiązując do Raportu bieżącego nr 11/2023 oraz informacji zawartych w raportach okresowych, Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 roku, po ponownym rozpatrzeniu odwołań Emitenta (po wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28 lutego 2023 roku), od:

  1. decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, określającej Emitentowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku – dalej: „2012/2013” (dalej: „sprawa 1”),
  2. decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, określającej Emitentowi odsetki za zwłokę od niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2013 roku (dalej: „sprawa 2”),

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku wydał decyzje, w których:

  1. w sprawie 1: uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i określił Emitentowi stratę za rok podatkowy 2012/2013, w kwocie 47.846.227,66 zł;
  2. w sprawie 2: uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i umorzył postępowanie w sprawie.

  Obie decyzje są ostateczne.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Powołanie członków Zarządu  „MERCOR” S.A. nowej wspólnej kadencji

  W dniu 10 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. powołała członków Zarządu Spółki nowej wspólnej kadencji, która rozpocznie się z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 roku. Uchwałą nr 37/2023 na Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Krzysztof Krempeć.  Na Pierwszego Wiceprezesa Spółki uchwałą nr 38/2023 powołany został Pan Jakub Lipiński. Pan Tomasz Kamiński został powołany na Członka Zarządu uchwałą nr 39/2023.

  Pan Krzysztof Krempeć ukończył studia wyższe magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (kierunek: Wychowanie Fizyczne).

  Pan Krzysztof Krempeć kolejno pracował:

  • w latach 1983-1986 w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdańsku jako technik medyczny,
  • w latach 1987-1988 w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym POLONEZ sp. z o.o. w Sopocie jako specjalista ds. usług socjalnych oraz kierownik grupy robót,
  • od roku 1988 w „MERCOR” S.A. jako Wiceprezes, a od marca 2008 jako Prezes.

  Od 2014 pełni funkcję Prezesa Zarządu Jeździeckiego Klubu Sportowego „Barłomino” sp. z o.o. (prędzej MAG1 sp. z o.o.) oraz od 2017 roku Prezesa Zarządu spółki Periban Poland sp. z o.o. Pełnił i pełni również funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych z  Grupy Mercor.

  Pan Jakub Lipiński jest absolwentem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

  W firmie „MERCOR” S.A. pracuje od maja 2013 roku. Przez pierwsze cztery lata pełnił w Spółce obowiązki Kontrolera Finansowego, zaś od lutego 2017 roku jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Finansowym. Swoją karierę zawodową w dziale audytu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. rozpoczął w roku 2006. W latach 2007-2009 był zatrudniony na stanowisku Konsultanta, a od 2009 roku na stanowisku Starszego Konsultanta. W czerwcu 2010 roku objął stanowisko Kontrolera Finansowego w Dovista Polska Holding Sp. z o.o. (obecnie Dovista Polska Sp. z o.o.), spółce z duńskiej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją okien i drzwi. W Dovista Polska Sp. z o.o. pracował do czasu przejścia do „MERCOR” S.A.

  W latach 2017 - 2019 zasiadał w Zarządzie spółki zależnej DFM Doors sp. z o.o., a od września 2022 roku jest Prezesem Zarządu spółki zależnej MERCOR Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. Pełni funkcje w Radach Nadzorczych spółek zależnych: od grudnia 2021 w Elmech-ASE S.A., od lipca 2022 w MCR Tech Lab sp. z o.o.

  Pan Tomasz Kamiński jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska (zakres Systemy Oddymiania Budynków - Wentylacja Pożarowa).

  Z firmą „MERCOR” S.A. związany jest od 1997 roku. Pracę rozpoczął jako specjalista ds. techniczno-handlowych w Dziale Wentylacji Pożarowej. W roku 2005 objął stanowisko kierownika w/w Działu. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu. W lutym 2017 roku został powołany do Zarządu Spółki.

  W latach 2013 - 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu w Spółce MB1 Sp. z o.o. odpowiadającej za zakład produkcyjny Grupy Mercor w Mirosławiu. Od 2014 zasiada w Radzie Dyrektorów hiszpańskiej spółki zależnej Tecresa Protección Pasiva S.L.

  Wieloletni członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja, działającego w branży wentylacyjnej i ochrony pożarowej budynków.

  Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Krzysztof Krempeć, Jakub Lipiński oraz Tomasz Kamiński nie wykonują działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności „MERCOR” S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie są także członkami organu jakiejkolwiek osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do działalności „MERCOR” S.A. Panowie Krzysztof Krempeć, Jakub Lipiński oraz Tomasz Kamiński oświadczyli również, iż nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

   

  Podstawa prawna: §5 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 31 lipca 2023 r. nabył 307 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 692,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00197% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 1 sierpnia 2023 r. nabył 281 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 125,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00180% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 2 sierpnia 2023 r. nabył 263 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 680,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00169% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 3 sierpnia 2023 r. nabył 257 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 576,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00165% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 4 sierpnia 2023 r. nabył 243 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,759 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 287,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00156% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 46 914 akcje, które stanowią 0,30132 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 31 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 24 lipca 2023 r. nabył 313 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 854,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00201% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 lipca 2023 r. nabył 264 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 702,40 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00170% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 lipca 2023 r. nabył 308 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 714,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00198% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 lipca 2023 r. nabył 312 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 801,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00200% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 lipca 2023 r. nabył 316 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 794,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00203% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 45 563 akcje, które stanowią 0,29265 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 24 do 28 lipca 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE