Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 13 listopada 2023 r. nabył 682 akcie własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 640,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00438% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 14 listopada 2023 r. nabył 672 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,413 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 405,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00432% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 15 listopada 2023 r. nabył 674 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 580,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00433% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 listopada 2023 r. nabył 680 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,70 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 796,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00437% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 listopada 2023 r. nabył 542 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 13 495,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00348% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 90 702 akcje, które stanowią 0,58257 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 13 do 17 listopada 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 6 listopada 2023 r. nabył 747 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 226,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00480% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 listopada 2023 r. nabył 754 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,372 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 376,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00484% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 8 listopada 2023 r. nabył 809 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 19 739,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00520% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 listopada 2023 r. nabył 606 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 14 786,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00389% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 listopada 2023 r. nabył 688 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 787,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00442% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 87 452 akcje, które stanowią 0,56170 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 6 do 10 listopada 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2023 roku i w okresie maj – październik 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że we październiku 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 58,5 mln zł w porównaniu z wartością 45,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 28%. 

  W okresie od maja do października 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 331,5 mln zł wobec 297,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 30 października 2023 r. nabył 638 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,30 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 503,40 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00410% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 32 października 2023 r. nabył 559 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,30 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 13 583,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00359% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 2 listopada 2023 r. nabył 774 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,313 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 817,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00497% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 3 listopada 2023 r. nabył 756 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 446,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00486% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 83 848 akcji, które stanowią 0,53855 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 30 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w imieniu Value Fund Poland Activist FIZ z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Erykiem Karskim.

  Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

   

  Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 23 października 2023 r. nabył 698 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,30 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 961,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00448% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 24 października 2023 r. nabył 701 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,178 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 949,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00450% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 października 2023 r. nabył 703 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,10 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 942,30 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00452% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 października 2023 r. nabył 691 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,205 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 726,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00444% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 października 2023 r. nabył 674 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,20 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 310,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00433% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 81 121 akcji, które stanowią 0,52103 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 23 października 2023 r. do 27 października 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 16 października 2023 r. nabył 618 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 202,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00397% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 października 2023 r. nabył 630 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 498,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00405% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 18 października 2023 r. nabył 641 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 768,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00412% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 19 października 2023 r. nabył 639 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 719,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00410% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 20 października 2023 r. nabył 681 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,30 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 548,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00437% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 77 654 akcji, które stanowią 0,49876 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 16 października 2023 r. do 20 października 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 9 października 2023 r. nabył 737 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,70 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 203,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00473% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 października 2023 r. nabył 704 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,70 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 17 388,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00452% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 października 2023 r. nabył 688 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,494 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 16 852,10 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00442% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 12 października 2023 r. nabył 639 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,70 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 783,30 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00410% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 13 października 2023 r. nabył 616 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 092,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00396% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 74 445 akcji, które stanowią 0,47815 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 9 października 2023 r. do 13 października 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2023 roku i w okresie kwiecień – wrzesień 2023

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że we wrześniu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 57,8 mln zł w porównaniu z wartością 59,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 3%. 

  W okresie od kwietnia do września 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 311,0 mln zł wobec 301,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 2 października 2023 r. nabył 1 111 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 24 997,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00714% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 3 października 2023 r. nabył 1 131 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,383 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 25 315,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00726% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 4 października 2023 r. nabył 1 089 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,377 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 25 457,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00699% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 października 2023 r. nabył 890 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,496 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 801,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00572% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 6 października 2023 r. nabył 797 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,69 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 19 678,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00512% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 71 061 akcje, które stanowią 0,45642 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 2 października 2023 r. do 6 października 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”) z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 21 sierpnia 2023 r. nabył 433 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,2166 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 9 186,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00278% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 22 sierpnia 2023 r. nabył 473 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 311,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00304% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 sierpnia 2023 r. nabył 483 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 577,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00310% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 sierpnia 2023 r. nabył 483 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 10 577,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00310% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 sierpnia 2023 r. nabył 621 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 13 537,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00399% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 51 876 akcji, które stanowią 0,33319 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w imieniu Value Fund Poland Activist FIZ z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Erykiem Karskim.

  Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

   

  Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 26 września 2023 r. nabył 628 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 700,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00403% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 września 2023 r. nabył 1 228 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 30 577,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00789% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 września 2023 r. nabył 1 191 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,637 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 29 343,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00765% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 29 września 2023 r. nabył 1 150 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 26 910,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00739% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 66 043 akcje, które stanowią 0,42419 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 25 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 14 sierpnia 2023 r. nabył 284 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 191,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00182% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 sierpnia 2023 r. nabył 299 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 518,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00192% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 sierpnia 2023 r. nabył 297 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,996 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 532,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00191% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 18 sierpnia 2023 r. nabył 351 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 7 686,90 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00225% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 49 325 akcji, które stanowią 0,31681 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 14 do 18 sierpnia 2023 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w imieniu N50 Cyprus Limited, osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – Marianem Popinigis.

  Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

   

  Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze