Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2024 roku i w okresie listopad 2023 – kwiecień 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w kwietniu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 45,3 mln zł w porównaniu z wartością 37,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 21%. 

  W okresie od listopada 2023 do kwietnia 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 243,9 mln zł wobec 293,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 17%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 6 maja 2024 r. nabył 2 098 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,977 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 302,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01348% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 maja 2024 r. nabył 2 087 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,851 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 49 777,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01340% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 8 maja 2024 r. nabył 2 131 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,517 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 115,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01369% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 maja 2024 r. nabył 2 115 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 548,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01358% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 maja 2024 r. nabył 2 032 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,741 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 241,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01305% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 184 170 akcji, które stanowią 1,18291 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 6 do 10 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 29 kwietnia 2024 r. nabył 2 906 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,291 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 70 590,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01866% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 30 kwietnia 2024 r. nabył 2 908 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,238 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 70 482,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01868% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 2 maja 2024 r. nabył 2 905 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,51 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 71 201,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01866% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 173 707 akcji, które stanowią 1,11570 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 29 kwietnia do 2 maja 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 22 kwietnia 2024 r. nabył 1 500 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,649 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 35 473,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00963% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 kwietnia 2024 r. nabył 3 503 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,791 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 83 341,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,02250% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 24 kwietnia 2024 r. nabył 2 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,443 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 886,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01285% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 25 kwietnia 2024 r. nabył 1 500 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,153 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36 229,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00963% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 kwietnia 2024 r. nabył 2 275 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,292 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 55 265,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01461% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 164 988 akcji, które stanowią 1,05970 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 22 do 26 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 15 kwietnia 2024 r. nabył 2 821 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,504 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 60 662,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01812% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 16 kwietnia 2024 r. nabył 3 456 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21,878 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 75 610,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,02220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 17 kwietnia 2024 r. nabył 3 456 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,463 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 77 632,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,02220% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 18 kwietnia 2024 r. nabył 1 371 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,128 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 31 708,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00881% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 19 kwietnia 2024 r. nabył 1 274 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,380 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 29 785,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00818% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 154 210 akcje, które stanowią 0,99048 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 15 do 19 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 8 kwietnia 2024 r. nabył 1 506 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,16 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 34 878,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00967% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 9 kwietnia 2024 r. nabył 2 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,402 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 804,40 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01285% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 10 kwietnia 2024 r. nabył 2 570 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,569 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 63 142,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01651% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 11 kwietnia 2024 r. nabył 2 530 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,545 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 62 097,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01625% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 12 kwietnia 2024 r. nabył 2 622 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,581 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 61 829,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01684% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 141 832 akcje, które stanowią 0,91097 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 8 do 12 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2024 roku i w okresie październik 2023 – marzec 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w marcu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 37,6 mln zł w porównaniu z wartością 66,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 43%. 

  W okresie od października 2023 do marca 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 256,8 mln zł wobec 301,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 15%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 2 kwietnia 2024 r. nabył 2 058 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,746 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 926,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01322% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 3 kwietnia 2024 r. nabył 2 061 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,93 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 47 259,10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01324% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 4 kwietnia 2024 r. nabył 2 834 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,486 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 63 724,10 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01820% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 kwietnia 2024 r. nabył 1 143 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,40 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 25 603,20 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00734% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 130 604 akcje, które stanowią 0,83886 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 2 do 5 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 25 marca 2024 r. nabył 1 580 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,00 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36 340,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01015% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 26 marca 2024 r. nabył 2 139 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,553 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 48 241,40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01374% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 marca 2024 r. nabył 2 119 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,748 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50 322,60 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01361% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 marca 2024 r. nabył 2 146 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,627 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 52 849,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,01378% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 122 508 akcji, które stanowią 0,78686 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 25 do 28 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 19 marca 2024 r. nabył 32 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 800,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00021% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 20 marca 2024 r. nabył 1 548 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 38 700,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00994% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 21 marca 2024 r. nabył 1 535 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,761 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 38 007,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00986% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 22 marca 2024 r. nabył 1 578 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,571 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 37 194,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01014% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 114 524 akcji, które stanowią 0,73558 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 19 do 22 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 11 marca 2024 r. nabył 1 439 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,552 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 33 892,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00924% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 12 marca 2024 r. nabył 1 552 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,80 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36 937,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00997% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 13 marca 2024 r. nabył 1 586 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,874 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 37 864,80 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01019% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 14 marca 2024 r. nabył 1 585 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,894 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 37 872,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01018% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 15 marca 2024 r. nabył 1 605 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,762 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 39 743,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,01031% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 109 831 akcji, które stanowią 0,70543 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 11 do 15 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2024 roku i w okresie wrzesień 2023 – luty 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w lutym 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 40,8 mln zł w porównaniu z wartością 42,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 4%. 

  W okresie od września 2023 do lutego 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 276,6 mln zł wobec 294,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 6%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 4 marca 2024 r. nabył 813 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,90 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 19 430,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00522% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 5 marca 2024 r. nabył 885 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 20 886,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00568% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 6 marca 2024 r. nabył 929 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 831,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00597% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 7 marca 2024 r. nabył 944 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,30 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 051,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00606% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 8 marca 2024 r. nabył 1 321 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22,468 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 29 679,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00848% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 102 064 akcje, które stanowią 0,65555 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 4 do 8 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 26 lutego 2024 r. nabył 470 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,20 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 11 374,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00302% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 27 lutego 2024 r. nabył 532 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,00 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 12 768,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00342% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 28 lutego 2024 r. nabył 631 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,20 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 270,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00405% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 29 lutego 2024 r. nabył 644 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,00 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 15 456,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00414% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 1 marca 2024 r. nabył 766 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,033 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 409,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00492% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 97 172 akcje, które stanowią 0,62413 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 26 lutego do 1 marca 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 19 lutego 2024 r. nabył 256 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 399,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00164% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 20 lutego 2024 r. nabył 336 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 8 232,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00216% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 21 lutego 2024 r. nabył 332 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,296 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 8 066,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00213% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 22 lutego 2024 r. nabył 40 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 984,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00026% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 lutego 2024 r. nabył 752 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,256 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 240,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00483% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 94 129 akcji, które stanowią 0,60458 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 19 do 23 lutego 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE