Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022/2023

ISTOTNA POPRAWA PRZYCHODÓW I ZYSKU

Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po I półroczu roku obrotowego 2022/23 (1.04.2022-30.09.2022) znacznie poprawiła swoje wyniki rok do roku we wszystkich kluczowych obszarach.

Po sześciu miesiącach roku obrotowego przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 31% r/r do blisko 302 mln zł. W tym samym okresie zysk netto wyniósł blisko 23,2 mln zł (+30,4% r/r), EBIT sięgnął 35 mln zł (+52,1%), a EBITDA w wysokości ponad 43,9 mln zł była aż o 46,4% wyższa r/r.

W samym II kwartale roku obrotowego 2022/23 przychody Grupy wzrosły o blisko 33% r/r do prawie 167 mln zł, a zysk netto był na poziomie ponad 12,1 mln zł (+28,2%).

Pierwsza połowa roku obrotowego 2022/23 okazała się dla nas bardzo dobra, wypracowaliśmy wyższe przychody i poprawiliśmy rentowność. Najmocniej przychody zwiększyliśmy na rynku krajowym – aż o 35,7% r/r. Zadowoleni jesteśmy także z naszego wzrostu na rynkach zagranicznych, gdzie sprzedaż wzrosła o ponad 26% r/r. Z kolei w samym drugim kwartale osiągane przez nas przychody poza Polską wzrosły aż o 36,3%. Co ważne, naszym rosnącym przychodom towarzyszył też wzrost rentowności w większości obszarów, który wynikał m.in. z utrzymania dyscypliny kosztowej przyjętej w poprzednich okresach – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W pierwszym półroczu 2022/23 Grupa nieznacznie więcej przychodów czerpała z rynku krajowego – blisko 52%, czyli 156,8 mln zł. Z kolei na rynkach zagranicznych, Grupa wygenerowała ponad 48% przychodów, czyli 145,2 mln zł.

Wyraźna poprawa naszych wyników rok do roku jest powodem do zadowolenia przede wszystkim ze względu na otoczenie zewnętrzne, w którym działamy. Pomimo rosnących cen materiałów, energii, transportu czy kosztów finansowania, a także ciągle występujących zaburzeń łańcuchów dostaw, wypracowaliśmy lepszą rok do roku sprzedaż i wyniki. Było to możliwe m.in. dzięki mocno zdywersyfikowanej geograficznie grupie rynków oraz ciągłemu rozwojowi oferty – podkreśla Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W I PÓŁROCZU 2022/23:

w tys. zł

1H 2022/23

1H 2021/22

Zmiana 

2Q 2022/23

2Q 2021/20

Zmiana 

Przychody ze sprzedaży

301 990

230 494

31,02%

166 980

125 647

32,90%

sprzedaż zagraniczna

145 192

114 957

26,30%

83 791

61 480

36,29%

sprzedaż w Polsce

156 798

115 537

35,71%

83 189

64 167

29,64%

Zysk brutto ze sprzedaży

78 108

56 672

37,82%

40 940

30 615

33,73%

Marża brutto na sprzedaży (%)

25,86%

24,59%

 1,27 pp.

24,52%

24,37%

0,15 pp.

EBITDA

43 902

29 995

46,36%

22 525

15 348

46,76%

Marża EBITDA

14,54%

13,01%

1,53 pp.

13,49%

12,22%

1,27 pp.

EBIT

35 025

23 028

52,10%

18 102

11 889

52,26%

Marża EBIT (%)

11,60%

9,99%

1,61 pp.

10,84%

9,46%

1,38 pp.

Zysk netto

23 212

17 804

30,38%

12 116

9 449

28,23%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej dominującego

20 894

16 429

27,18%

10 154

8 697

16,75%

Marża netto  (%)            

7,69%

7,72%

-0,03 pp.

7,26%

7,52%

-0,26 pp.

 NOWE PERSPEKTYWY WZROSTU

W okresie od kwietnia do września 2022 r. Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 302,1 mln zł wobec 263,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost
o 15%. Z kolei w październiku 2022 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości
ok. 45,6 mln zł w porównaniu z wartością 41,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 10%.

Rozwijamy także nowe  obszary naszej działalności, czyli magazyny energii za który w Grupie odpowiada Elmech-ASE oraz inteligentne rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 realizowane przez niedawno powołaną spółkę MCR Tech Lab”  – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.