Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2021/2022

ZNACZNY WZROST PRZYCHODÓW I DOBRY POZIOM ZAMÓWIEŃ

Grupa „MERCOR” S.A., jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 (1.04-31.12.2021) odnotowała mocny wzrost sprzedaży i dobry poziom wyników, pomimo wyzwań rynkowych. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 22% r/r i sięgnęły
359,1 mln zł. Grupa wypracowała także solidne, choć nieco niższe rok do roku, wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 25,1 mln zł (-7,2% r/r) a EBIT sięgnął 33,2 mln zł (spadek o 4%). EBITDA w wysokości 44 mln zł była zbliżona do osiągniętej rok wcześniej.

W samym trzecim kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 32,8% r/r do 128,6 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął 7,3 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej (-16,9% r/r), EBIT wyniósł 10,2 mln zł (-6,5%), a EBITDA była na poziomie
14 mln zł (zbliżony poziom r/r).

Obecnie Grupa Mercor jest w okresie wyłączności udzielonej zainteresowanemu inwestorowi na negocjacje dotyczące nabycia aktywów Grupy, obejmujących produkcję i sprzedaż systemów oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych.

Za nami kolejny solidny kwartał rmERCOR oku obrotowego 2021/2022. Podobnie jak w poprzednich okresach, w trzecim kwartale musieliśmy zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami.
Do najważniejszych z nich zaliczamy wyższe ceny surowców, materiałów budowlanych
i transportu. Dodatkowo na naszą działalność wpływ miała rosnąca presja na wynagrodzenia. Relatywnie krótki czas realizacji naszych zamówień pozwala nam częściowo przenosić rosnące koszty na finalne ceny produktów. Aktywnie pozyskujemy też kolejne zlecenia -
w ciągu trzech kwartałów naszego roku obrotowego, czyli w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. podpisaliśmy zamówienia o łącznej wartości 397,9 mln zł wobec 309,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r 
– mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Mercor niezmiennie skupia się na maksymalizacji sprzedaży eksportowej. W okresie trzech kwartałów sprzedaż poza Polską wzrosła o 24%. Sprzedaż w Polsce również była silna i wzrosła o 20,9%. W samym trzecim kwartale były to wzrosty o ponad 34% i ponad 31%.

Biorąc pod uwagę największe rynki, na których działa Grupa, o ponad 30% wzrosła sprzedaż w Hiszpanii – do 35,5 mln zł. Jeszcze bardziej imponujący wzrost miał miejsce w Czechach i Słowacji – w górę o 59% do 27,9 mln zł. Na mniejszych rynkach, bardzo dobrze prezentuje się m.in. rynek rumuński, na którym sprzedaż urosła r/r o ok. 35%.

Działalność na zagranicznych rynkach jest dla nas niezwykle istotna i cieszą nas osiągnięte tam wzrosty sprzedaży. Pozyskujemy z sukcesem kolejne kontrakty i obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na nasze usługi na rynkach, na których obecnie działamy. Mocno stawiamy na dywersyfikację i dalsze umacnianie pozycji w Europie. Oczywiście z uwagą obserwujmy obecną sytuację geopolityczną. Mercor posiada spółki zależne w Rosji i na Ukrainie. Trwający konflikt zbrojny pomiędzy tymi krajami ma obecnie ograniczony wpływ na działalność Grupy. Jeśli chodzi o Ukrainę, nasza spółka wciąż działa, ale w niepełnym zakresie. Wpływ obecnej sytuacji na naszą działalność w Rosji obecnie analizujemy. Są to rynki, na których sprzedaż po trzech kwartałach 2021 r. wynosiła odpowiednio: 37 mln zł (Rosja) i 8,3 mln zł (Ukraina) – mówi Krzysztof Krempeć.

 

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W 1-3Q 2021/22:

w tys. zł

1-3Q 2021/22

1-3Q 2020/21

Zmiana

3Q 2021/22

3Q 2021/22

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

359 110

293 324

+22,4%

128 616

96 862

+32,8%

sprzedaż zagraniczna

179 351

144 599

+24,0%

64 394

47 935

+34,3%

sprzedaż w Polsce

179 759

148 725

+20,9%

64 222

48 927

+31,3%

Zysk brutto ze sprzedaży

86 006

83 167

+3,4%

29 334

27 224

+7,8%

Marża brutto na sprzedaży (%)

23,9%

28,4%

-4,5 p.p.

22,8%

28,1%

-5,3 p.p.

EBITDA

44 015

44 329

-0,7%

14 020

13 950

0,5%

Marża EBITDA

12,3%

15,1%

-2,8 p.p.

10,9%

14,4%

-3,5 p.p.

EBIT

33 233

34 610

-4,0%

10 205

10 909

-6,5%

Marża EBIT (%)

9,3%

11,8%

-2,5 p.p.

7,9%

11,3%

-3,4 p.p.

Zysk netto

25 100

27 037

-7,2%

7 296

8 782

-16,9%

Marża netto  (%)            

7,0%

9,2%

-2,2 p.p.

5,7%

9,1%

-3,4 p.p.