Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2020/2021

POPRAWA RENTOWNOŚCI NA WSZYSTKICH POZIOMACH

WDRAŻANIE STRATEGII NA LATA 2020-2023Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku obrotowym 2020/21 (1.04.2020-31.03.2021) mimo wyzwań związanych z pandemią wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. 

Przy zbliżonych rok do roku przychodach ze sprzedaży (386,2 mln zł czyli -2% r/r) Grupa zanotowała 26-proc. wzrost zysku netto (29,5 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 10% i 13%. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach, co jest efektem dyscypliny kosztowej wprowadzonej przez zarząd w czasie pandemii, usprawnień organizacyjnych oraz wzrostu udziału w sprzedaży nowych rozwiązań produktów.

Przychody wypracowane przez Grupę za granicą (191,1 mln zł) były zbliżone do analogicznego okresu rok wcześniej, z kolei w Polsce lekko spadły (-4% do 195,1 mln zł). Wartość zamówień pozyskanych w całym roku wzrosła do 418,4 mln zł (+3% r/r).

W samym IV kwartale 2020/21 Grupa odnotowała niższe niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży (-9% do 92,9 mln  zł) i zyskowność (2,5 mln zł wobec 4,2 mln zł).

Strategia 2020-2023

Wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych było możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu strategii biznesowej na lata 2020-2023.

  • Grupa przekroczyła zakładany w strategii wskaźnik ROE (17% przy założeniu 13%) i utrzymała niskie zadłużenie netto bez wpływu MSSF 16 na poziomie 1,3 x (przy założeniu nieprzekraczania trzykrotności zysku EBITDA).
  • Zakończyła budowę zautomatyzowanej linii produkcyjnej pełnowymiarowych płyt przeciwpożarowych mcr Silboard (w zakładzie koło Płocka) i pozytywnie zakończyła badania wewnętrzne.
  • Rozwijała także portfolio innych produktów i rozwiązań, m.in. wdrożyła do sprzedaży bramy ppoż. realizowane przez spółkę DFM Doors, wzmacniała sprzedaż klap oddymiających mcr Ultra Therm.
  • Grupa w ramach strategii zrównoważonego rozwoju podjęła działania w kierunku uruchomienia własnej farmy fotowoltaicznej dążąc do bycia firmą zeroenergetyczną. Nowo wybudowany zakład płyt mcr Silboard koło Płocka stosuje produkcję w obiegu zamkniętym. Grupa rozwija także portfel produktów wspierających efektywność energetyczną, spełniających wymogi systemów oceny wielokryterialnej budynków LEED oraz BREEAM. 

Struktura geograficzna sprzedaży

Na koniec roku 2020/21 udział eksportu w łącznych przychodach Grupy wynosił blisko 50%, podobnie jak rok wcześniej.

Na dwóch największych rynkach zagranicznych - w Rosji i Hiszpanii - Grupa odnotowała odpowiednio wzrost +6% r/r i niewielki spadek sprzedaży -3% r/r. W pozostałych krajach, w których są spółki zależne: w Czechach i Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii odnotowano spadki sprzedaży. Na rynku ukraińskim (mającym niewielki udział w sprzedaży Mercor) zanotowano wzrost. Również na pozostałych rynkach zagranicznych, na których Grupa realizuje zamówienia (m.in. kraje Beneluksu, Skandynawia, DACH) sprzedaż łącznie wzrosła o 11% r/r.

Stabilna sytuacja finansowa

Grupa utrzymuje niski poziom zadłużenia, ma dobrą płynność, stabilną sytuację finansową. Stan środków pieniężnych wynosił 24,2 mln zł przy zadłużeniu z tytułu kredytów na poziomie 59,5 mln zł.

Dzięki wysokim dodatnim przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej możliwe było zwiększenie dostępnych limitów kredytowych oraz pozyskanie finansowania inwestycyjnego.

Pandemia COVID-19 wymusiła dostosowanie organizacji do nowych wyzwań i sytuacji popytowej. Wprowadzone oszczędności i usprawnienia organizacyjne pozwoliły nam na szybką adaptację do warunków rynkowych i utrzymanie Grupy w dobrej kondycji finansowej pomimo przejściowo mniejszych zamówień. Jedną z kluczowych dla nas inwestycji jest zakończenie budowy zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego pełnowymiarowych płyt mcr Silboard spełniającego standardy zrównoważonego rozwoju. Badania wewnętrzne potwierdziły osiągnięcie zakładanych parametrów chemicznych, mechanicznych i ogniowych płyt, przed nami pozyskiwanie certyfikatów na kolejne zastosowania. Trwa produkcja testowa. Z sukcesem wdrożyliśmy do sprzedaży  nowe produkty m.in. bramy ppoż. i rozwiązania. Budujemy przewagi konkurencyjne inwestując w rozwój działu R&D. Koncentrujemy się na ekspansji zagranicznej. Rozwijamy działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, podjęliśmy kroki mające na celu budowę farmy fotowoltaicznej, coraz większa część naszych produktów spełnia wymogi oceny Leed i Breem czy wspiera efektywność energetyczną - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.