Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2019/2020

POWRÓT DO BLISKO 400 MLN SPRZEDAŻY, POPRAWA RENTOWNOŚCI, PLAN REDUKCJI KOSZTÓW I INTENSYFIKACJI SPRZEDAŻY

Grupa „MERCOR” S.A. po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

W samym czwartym kwartale (okres od stycznia do marca 2020) Grupa również odnotowała dobre wyniki: 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę zyskowności na wszystkich poziomach i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł, wobec straty rok wcześniej. W marcu 2020 r., w reakcji na pandemię koronawirusa, Grupa niezwłocznie podjęła wszystkie niezbędne środki ostrożności, dzięki czemu działalność operacyjna mogła być kontynuowana.

W minionym roku obrotowym Grupa wypracowała 7-proc. wzrost sprzedaży. Za granicą  sprzedaż wzrosła o 14%, do 192,9 mln zł, natomiast  w kraju utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku. Sprzedaż w Polsce stanowiła na koniec roku 2019/20 51% przychodów Grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. Wszystkie spółki zależne Grupy osiągnęły  zysk netto. Grupa największą dynamikę sprzedaży odnotowała w Rosji (+78% r/r). W Hiszpanii oraz w Czechach i Słowacji Grupa zanotowała niewielkie, jednocyfrowe spadki sprzedaży. W roku 2019/20 wartość nowych zamówień Grupy wyniosła 404,7 mln zł (+7% r/r).

Grupa nie odczuła dotychczas (na dzień publikacji sprawozdania rocznego) znaczącego wpływu pandemii na działalność operacyjną i poziom zamówień, jednak mając na uwadze, że reprezentowana przez nią branża zazwyczaj dość późno reaguje na kryzys, dostosowuje strukturę organizacyjną i wprowadza oszczędności na wypadek recesji, jednocześnie inwestując w rozwój sprzedaży.

"Sprawnie realizujemy wszystkie bieżące zamówienia, prace budowlane przebiegają w normalnym tempie, bez zakłóceń. Sytuacja Grupy jest stabilna, mamy silny bilans, dobrą rentowność i bezpieczną płynność. Zakończyliśmy rok wynikami zgodnymi z założeniami. Obniżamy zadłużenie – dług netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 2. Dobra kondycja spółki pozwala nam planować skup akcji własnych – proces ten przewidujemy na okres najbliższych 5 lat. Dostosowujemy koszty do nowej rzeczywistości, w tym możliwego spowolnienia. Jednocześnie mocno stawiamy na rozwój i intensyfikację sprzedaży m.in. pozyskanie dodatkowych źródeł zamówień dla naszych zakładów produkcyjnych. Przyspieszyliśmy m.in. działania wspierające eksport oraz wdrożenie nowych produktów do oferty. Uruchamiamy także nowe kanały sprzedaży" - mówi  Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

"Dziś trudno oszacować możliwe scenariusze wpływu pandemii na warunki rynkowe w kolejnych kwartałach. Mamy kilka opcji działania w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i dalszej rzeczywistości post-Covid. Realizujemy plan redukcji kosztów, zmian organizacyjnych oraz intensyfikacji sprzedaży. Chcemy w ten sposób zapewnić sobie właściwą relację kosztów do przychodów ze sprzedaży" – dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.