Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2017/2018

GRUPA „MERCOR” S.A. PO ROKU 2017/2018:
TRZECI ROK WZROSTU SPRZEDAŻY, ROSNĄCY PORTFEL ZAMÓWIEŃ I POPRAWA RENTOWNOŚCI

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, kolejny rok odnotowuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2017/2018 (1.04.2017 - 31.03.2018) przychody Grupy wzrosły rok do roku o 18% do 318,5 mln zł.

EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 50% i 66% w porównaniu do poprzedniego, słabszego pod względem zyskowności roku. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł r/r o 217% do 11,7 mln zł (zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 11,0 mln zł i wzrósł r/r o 234%).

Grupa odnotowuje wzrost skali działalności w głównych pionach produktowych, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Wszystkie spółki zagraniczne Grupy wypracowały dodatni wynik finansowy.

Perspektywy na kolejne okresy są pozytywne. Grupa MERCOR, wykorzystując potencjał produkcyjny i produktowy, notuje dynamiczny wzrost wartości zamówień. W roku 2017/18 ich wartość wzrosła o 19% (wartościowo +51 mln zł r/r).

Grupa w minionym roku przeznaczyła na inwestycje ok. 14 mln zł wobec rekordowych nakładów rok wcześniej wynoszących 30,7 mln zł. W efekcie inwestycji Grupa posiada moce produkcyjne pozwalające odpowiedzieć na obecny silny popyt rynkowy i rozwija sprzedaż innowacyjnych produktów.

"Był to dla nas trzeci z kolei rok intensywnego wzrostu sprzedaży i stopniowej poprawy rentowności. Przychody naszej Grupy w roku 2017/18 wzrosły o 18%, w poprzednich latach odpowiednio o 16% i 12%. Oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek. Zebrane zamówienia pozwalają oczekiwać kontynuacji tego trendu – wartość zamówień w minionym roku obrotowym wzrosła o 19%. Tak wysoką, dwucyfrową dynamikę wartości zdobywanych kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem strategicznych nowości produktowych. Duże zainteresowanie rynku naszymi nowościami jest dla nas potwierdzeniem dobrego wyboru inwestycji i dobrych perspektyw na najbliższe lata. Dlatego chcemy m.in. zwiększać wolumeny produkcji płyty mcr Silboard, o potencjale kilkudziesięciu zastosowań oraz produktów DFM Doors" – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

"Przy zaostrzającej się konkurencji zrealizowane w ostatnich latach duże inwestycje pozwalają nam na budowanie przewag rynkowych. Inwestujemy przede wszystkim środki własne i korzystamy z kredytowania, realizujemy także projekty przy wsparciu NCBiR. Zdobywamy coraz większe wartościowo prestiżowe kontrakty i rośnie nasze znaczenie na rynkach europejskich. W efekcie spółka ma dziś stabilne podstawy finansowe, by w przyszłości powrócić do grona spółek dywidendowych" - dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.