Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

GRUPA „MERCOR” S.A. PO 1H 2018/19:
DOBRA SPRZEDAŻ I WZROST ZYSKOWNOŚCI

Grupa „MERCOR” S.A., jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, odnotowała po I półroczu roku obrotowego 2018/2019 dalszy wzrost skali działania i wzrost zysku rok do roku. Grupa utrzymuje dwucyfrową dynamikę pozyskiwanych zamówień +17% r/r w I półroczu.

• Grupa w I półroczu 2018/19 (1.04 - 30.09.2018) odnotowała wzrost przychodów do 175,0 mln zł (+7%) i zysku netto z działalności kontynuowanej do 8,2 mln zł (+3% r/r).
• Zyski EBITDA i EBIT po sześciu miesiącach wzrosły odpowiednio o 11% i 12% r/r.
• W II kwartale 2018/19 (30.06 - 30.09.2018) Grupa przy 5-proc. wzroście sprzedaży odnotowała niższą zyskowność (EBITDA -17%, EBIT -26%, zysk netto -38% r/r) głównie w wyniku niegotówkowych korekt w wycenie kontraktów węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem oraz wypłaconych jednorazowych premii  za pozyskane zamówienia.

Wartość zamówień pozyskanych w I półroczu roku 2018/19 wyniosła 204,4 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Część zamówień w Polsce i spółkach zależnych została przesunięta na kolejny III kwartał 2018 /19. Grupa odnotowała rosnącą sprzedaż na wszystkich rynkach działalności poza Rosją – jednym z największych rynków sprzedaży zagranicznej Grupy i Ukrainą, która ma marginalny wpływ na łączne przychody. Przychody na rynku polskim wzrosły o 19% rok do roku. Przy rosnącej skali działania w I półroczu 2018/19 Grupa odnotowała kwotowy wzrost rentowności na wszystkich poziomach. Procentowo Grupa Mercor wypracowała wzrosty poza marżą netto, która spadła o 0,2 pp. do 4,7% z 4,9% rok wcześniej.            
                                                                                                                                                                           
W I półroczu roku  2018/19 wypracowaliśmy dobre wyniki. Solidny portfel zamówień w kraju i za granicą pozwala nam na dalsze zwiększanie skali działania, po sześciu miesiącach o 7% r/r. Choć II kwartał rok do roku na poziomie zyskowności był słabszy, spółka ma dobre perspektywy rozwoju. Wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie. W ostatnich miesiącach pozyskujemy więcej zamówień niż przekłada się to na sprzedaż. Efektem są rosnące o parę milionów złotych magazyny wyrobów gotowych i towarów, wypłaty wynagrodzeń za ich wyprodukowanie oraz wypłaty premii za pozyskanie większej liczby zamówień. Klienci odbierają nasze produkty z opóźnieniem, co przede wszystkim wynika z braku siły roboczej generalnych wykonawców inwestycji i tym samym ich niższych mocy przerobowych. Zakładając, że obecne sprzyjające warunki pogodowe utrzymają się, spodziewamy się sprzedaży tych zamówień w kwartale III i IV roku obrotowego – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Jako spółka produkcyjna z ekspozycją na branżę budowlaną obserwujemy także inne problemy rynkowe m.in. wzrost wynagrodzeń, cen prądu czy surowców. W dużym stopniu jesteśmy odporni na te negatywne czynniki, nasz wzrost wynagrodzeń wynika głównie
z rosnącej sprzedaży i ustalonego systemu premiowego, podwyżki cen prądu nie dotykają nas, a dzięki krótkiemu cyklowi produkcyjnemu (zwykle 2-3 miesiące) realizujemy kontrakty według bieżących cen materiałów. Sytuacja rynkowa, zmieniające się regulacje sprzyjają popytowi na nasze produkty i rozwiązania we wszystkich pionach. Pracujemy nad umacnianiem naszej pozycji na rynku europejskim – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.