Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM KWARTALE ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

GRUPA „MERCOR” S.A. PO 1Q ROKU 2018/19:

ROSNĄCA SKALA DZIAŁANIA I ISTOTNY WZROST ZYSKOWNOŚCI

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozpoczęła nowy rok obrotowy 2018/19 dalszym wzrostem przychodów i istotną poprawą rentowności.

Grupa w I kwartale 2018/19 (1.04 - 30.06.2018) odnotowała 8-proc. wzrost przychodów do 82,5 mln zł oraz dwucyfrowe wzrosty zyskowności na wszystkich poziomach. EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 58% i 88% w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku obrotowego, a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 5,1 mln zł, co oznacza 73-proc. wzrost r/r. Zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 4,8 mln zł i wzrósł r/r o 78%.

Na istotny wzrost rentowności Grupy w  I kwartale 2018/19 wpłynęły głównie jednorazowe czynniki, takie jak: struktura sprzedaży produktów o wyższych marżach, szczególnie w węgierskiej i rosyjskiej spółce; realizowane usługi budowlane w MERCOR S.A., a także przesunięcie części projektów z ostatniego kwartału poprzedniego roku w węgierskiej spółce Dunamenti Tuzvedelem.

Wartość zamówień pozyskanych w I kwartale roku 2018/19 wyniosła 98,4 mln zł, co oznacza wzrost o  22% r/r.

W I kwartale roku  2018/19 wypracowaliśmy rekordowo wysoki poziom zysku netto i bardzo dobre marże. Istotny wpływ na taki wynik miało kilka, głównie jednorazowych czynników, w tym mix produktowy o wyższych marżach. Ponadto stopniowo w naszej sprzedaży rośnie znaczenie nowości produktowych, które nadal będą rozwijane. Regularnie pracujemy także na zwiększaniem efektywności Grupy, optymalizując koszty produkcji. Nowe, innowacyjne produkty i rozwiązania dają nam ogromne możliwości wzmacniania obecności na rynkach eksportowych i w Polsce – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.