Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

mcr iXega pro - centrale wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Centrala mcr iXega pro jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizacji pożaru, a także sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi i ich monitorowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Pełni więc
kluczową rolę w prawidłowym działaniu systemów, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach
osobom oraz mieniu.

Uruchomienie alarmowej procedury sterowania centrali następuje wskutek wykrycia zagrożenia przez czujki
pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) czy moduły monitorujące. Wówczas mcr iXega pro sygnalizuje
alarm pożarowy, a także wysterowuje urządzenia sygnalizacyjne i przeciwpożarowe, realizując zaprogramowany
algorytm pożarowy. Przekazuje także informacje o alarmie i uszkodzeniu do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru budynku.
 

Centrala mcr iXega pro współpracuje z urządzeniami i systemami takimi jak: centrale sterujące, centrale oddymiania,
zasilacze, systemy różnicowania ciśnienia, urządzenia transmisji alarmu (UTA), urządzenia transmisji
uszkodzeń (UTU), sygnalizatory akustyczne, systemy nadzoru budynku (BMS), siłowniki klap przeciwpożarowych,
siłowniki liniowe, stacje pogodowe, zawory, trzymacze, stałe urządzenia gaśnicze, centrale wykrywania
gazów, centrale dźwiękowych systemów ostrzegania, centrale wentylacyjne, sterowniki bram oraz drzwi
przeciwpożarowych, sterowniki wind, centrale pneumatyczne, systemy kontroli dostępu, tablice synoptyczne,
tablice informacyjne, systemy monitoringu wizyjnego.