Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Magazyn energii optymalizatorem kosztów - przemysłowy magazyn energii Energate od Elmech

W przemyśle koszty energii mają wpływ na finalną cenę wytworzonego produktu, przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o energochłonnej produkcji.


W sytuacji dynamicznie rosnących kosztów energii jednym z rozwiązań i zabezpieczeń przed niestabilnością i nieprzewidywalnością jest zastosowanie magazynów energii wspieranych przez odnawialne źródła, takie jak instalacje fotowoltaiczne. Magazyny energii mogą w pełni wykorzystać ich moce produkcyjne i złagodzić skutki rosnących cen. Dodatkowo stabilizują parametry i poprawiają jakość energii elektrycznej.


W gospodarstwach domowych koszty dostarczanej energii są regulowane przez prezesa URE. W przemyśle obowiązuje wolny rynek i ceny energii elektrycznej kształtowane są przez elektrownie i spółki obrotowe. Na koszt dostawy energii składają się opłaty za usługi dystrybucyjne i energię elektryczną.
Koszty usług dystrybucyjnych wynikają z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy Operatora Systemu Przesyłowego. Stawki taryfowe zaś wynikają z kosztów uzasadnionych, jakie ponoszą operatorzy, i są one zatwierdzane przez Prezesa URE.


Jesteśmy w sytuacji na rynku, gdzie stawki dystrybucyjne wzrosły o ok. 5 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Na stawkach dystrybucyjnych jednak nie koniec, koszty zakupu energii w tym czasie wzrosły o prawie 500 proc.


Właściwie dobrany magazyn energii pozwoli na ograniczenie kosztów dostarczanej energii poprzez zakup energii w godzinach o najniższych cenach i użytkowanie jej w godzinach szczytowo-najdroższych. Różnica cen za 1 MWh w godzinach szczytowych i pozaszczytowych jest bardzo wysoka. Między szczytem przedpołudniowym a godzinami pozaszczytowymi wynosi 566 zł, a w stosunku do szczytu popołudniowego to aż 1468 zł. Opłacalny jest więc zakup energii w godzinach pozaszczytowych i wykorzystanie jej w godzinach szczytowych.
Magazyn energii wpłynie także na ograniczenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej czy opłat wynikających ze stawki sieciowej. Dokonując zakupu energii w okresach zmniejszonego zapotrzebowania i jej zmagazynowania, można wykorzystać ją w godzinach obciążenia szczytowego.
Można także ograniczyć zapotrzebowanie na moc pobieraną z sieci energetycznej i tym samym moc zamawianą na każdy miesiąc w roku, za którą opłata w taryfie B23 wynosi 16,02 zł za każdy kW.
Opłata mocowa pobierana jest za każdą pobraną kWh, ale tylko w godzinach od 7 do 21.59 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kupując energię w godzinach od 22 do 7 rano, magazynując do wykorzystania w godzinach szczytowych, nie tylko nie płacimy opłaty mocowej od tej ilości, ale również możemy zmienić profil zakupu energii i zmniejszyć koszt tej opłaty dla całej energii w godzinach od 7 do 22 ze stawki 102,6 zł za MWh do około 17 zł za MWh.
—Arkadiusz Marat prezes zarządu firmy Elmech-ASE.

Kliknij i sprawdź swoje korzyści. 

Komentarz eksperta

Bazując na cenniku standardowym Energa Obrót SA i taryfie Energa Operator SA, przeprowadzono analizę kosztów dostawy energii do przedsiębiorstwa o mocy umownej
500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh. Analiza wykazała oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie
650 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo rocznie. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu siedmiu lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i galopujących kosztów energii. Należy wziąć również pod uwagę, że do analizy przyjęto ceny energii z okresu letniego. Jakie będą w okresie zimowym? Należy szacować, że nie niższe. Będzie mniej energii z instalacji PV, ale więcej z siłowni wiatrowych, zatem będzie więcej energii w porze nocnej, tj. porze niskich cen i zakup energii w nocy może być jeszcze bardziej opłacalny. - Mieczysław Wrocławski wiceprezes zarządu PSME, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

Pliki wideo