Produkty

 • mcr Polylack Elastic - ogniochronna elastyczna farba pęczniejąca

  Farba mcr Polylack Elastic jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych i niepalnych w izolacji; przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne, rury niepalne w izolacji; szczelin i dylatacji budowlanych.

 • mcr Polylack F – ogniochronna farba pęczniejąca

  Farba mcr Polylack F jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych i niepalnych w izolacji, przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne, rury niepalne w izolacji.

 • mcr Polylack K – ogniochronna pasta pęczniejąca

  mcr Polylack K jest produktem uzupełniającym do farby mcr Polylack F, pełniącym funkcję masy wypełniającej i uszczelniającej. Pasta mcr Polylack K jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego: przepustów rur niepalnych i niepalnych w izolacji oraz przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne, rury niepalne w izolacji.

 • mcr Polylack KG – ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

  Pasta mcr Polylack KG jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych.