Produkty

 • mcr Omega C2300c - modułowa centrala sterująco-zasilająca

  Centrale mcr Omega C2300c przeznaczone są do sterowania i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacji pożarowej.

 • mcr Omega C2100c - modułowa centrala sterująco-zasilająca

  Centrale mcr Omega C2100c przeznaczone są do sterowania i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacji pożarowej, w tym systemów nadciśnienia oraz systemów wentylacji strumieniowej.

 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega

  Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega przeznaczony jest do zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • mcr iXega - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

  Centrala mcr iXega po wykryciu zagrożenia pożarowego inicjuje alarm oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.