Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROU OBROTOWEGO 2021/2022

Grupa „MERCOR” dwucyfrowy wzrost skali w Polsce i za granicą

Grupa „MERCOR” S.A., lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, w I półroczu roku obrotowego 2021/22 (01.04-30.09.2021 r.) jak
i w samym II kwartale wyraźnie poprawiła rok do roku osiągane przychody ze sprzedaży.

Narastająco po pierwszym półroczu 2020/21 przychody były wyższe o 17% r/r i wyniosły ok. 230,5 mln zł. Grupa wzmocniła swoją pozycję zarówno w Polsce, zwiększając przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu o 16% do ponad 115,5 mln zł, jak i na zagranicznych rynkach – wzrost o ok. 19% do blisko 115 mln zł.
W wyniku silnej nierównowagi podażowo-popytowej w II kwartale 2021/22 skutkującej m.in. skokowym wzrostem cen materiałów, rentowność Grupy była niższa rok do roku. Zysk netto był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 17,8 mln zł (-2% r/r).

W samym II kwartale 2021/22 przychody Grupy wzrosły o 20% r/r do 125,7 mln zł, a zysk netto był na zbliżonym poziomie rok do roku: 9,4 mln zł wobec 9,8 mln zł rok wcześniej.

 

Grupa w minionym I półroczu 2021/22 pozyskała zamówienia o łącznej wartości 263,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r.

Spółka na większości rynków zagranicznych odnotowała wzrost sprzedaży lub zbliżony poziom rok do roku. W Rosji sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie r/r (24,5 mln zł), w Hiszpanii wzrosła o 10% r/r do 20,3 mln zł. W Czechach i Słowacji wzrost wyniósł 46% do 18,4 mln zł, na Węgrzech sprzedaż była zbliżona do ubiegłorocznej i wyniosła 16,4 mln zł.

Na mniejszych rynkach w Rumunii, na Ukrainie sprzedaż wzrosła odpowiednio o 51% i 160%, w Wielkiej Brytanii była podobna r/r (2,1 mln zł). Na innych rynkach zagranicznych (m.in. kraje Beneluksu, Skandynawia) sprzedaż wzrosła o ponad 37% do 21,5 mln zł

II kwartał był okresem wymagającym, w którym podobnie jak inni gracze mierzyliśmy się
z wyzwaniem w postaci rosnących cen materiałów budowlanych, transportu; a to wszystko przy rosnącej presji na wynagrodzenia. Staramy się minimalizować negatywny wpływ czynników rynkowych m.in. poprzez częściowe przeniesienie wzrostu cen na klienta 
– mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu MERCOR S.A.

W minionym półroczu 2021/22, czyli od kwietnia do września, co miesiąc odnotowywaliśmy wzrost wartości pozyskiwanych zamówień. Skupiamy się, zgodnie z przyjętą strategią, na maksymalizacji sprzedaży eksportowej. Cieszy nas jednak, że jednocześnie w kraju wypracowaliśmy solidne wzrosty przychodówPozyskujemy z sukcesem kolejne kontrakty
i obserwujemy na rynku liczne inwestycje realizowane niezależnie od pandemii
 – dodaje Krzysztof Krempeć.

Grupa realizuje cele, założenia finansowe i operacyjne przyjęte w strategii biznesowej na lata 2020-2023. Wśród nich są realizowane kluczowe kierunki jak: intensyfikacja sprzedaży eksportowej, rozbudowa portfolio produktowego czy finansowe założenia jak wskaźnik ROE powyżej 13% (według stanu na koniec września wynosi ponad 16%) czy utrzymanie niskiego wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA poniżej 3x (według stanu na koniec 1H 2021/22  wynosi 1,6x).

WYNIKI GRUPY „MERCOR” PO II KWARTALE ROKU OBROTOWEGO 2021/22:

 

w tys. zł

1H 2021/22

1H 2020/21

 Zmiana

2Q 2021/22

2Q 2020/21

Zmiana 

Przychody ze sprzedaży

230 494

196 462

17%

125 647

104 356

20%

sprzedaż zagraniczna

114 957

96 664

19%

61 480

54 570

13%

sprzedaż w Polsce

115 537

99 798

16%

64 167

49 786

29%

Zysk brutto ze sprzedaży

56 672

55 943

1%

30 615

29 968

2%

Marża brutto na sprzedaży (%)

24,59%

28,48%

-3,89 pp.

24,37%

28,72%

-4,35 pp.

EBITDA

29 995

30 379

-1%

15 414

16 211

-5%

Marża EBITDA

13,01%

15,46%

-2,45 pp.

12,27%

15,53%

-3,26 pp.

EBIT

23 028

23 701

-3%

11 889

12 975

-8%

Marża EBIT (%)

9,99%

12,06%

-2,07 pp.

9,46%

12,43%

-2,97 pp.

Zysk netto

17 804

18 255

-2%

9 449

9 757

-3%

Marża netto  (%)            

7,72%

9,29%

-1,57 pp.

7,52%

9,35%

-1,83 pp.