Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

CENTRALA STERUJĄCA mcr 9705

Centrala sterowania oddymianiem mcr 9705 służy do uruchamiania urządzeń oddymiających firmy "Mercor" S.A. sygnałem alarmowym z różnych źródeł. Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napięcie 24 V-. Akumulatory pozwalają na czuwanie przez 72 godzin i co najmniej jednorazowe uruchomienie w tym czasie urządzeń oddymiających. 


Centrala posiada możliwość:

 • zdalnego uruchomienia z centrali sygnalizacji pożaru
 • wyzwalania ręcznego z przycisków alarmowych
 • wyzwalania automatycznego z czujek dymowych 
 • prezentacji stanu centrali za pomocą LED na płycie czołowej i brzęczyka
 • współpracy z ręcznym przyciskiem oddymiania np. mcr RPO-1 ►
 • podawanie informacji o stanie systemu:
  gotowość / alarm / awaria / otwarcie urządzenia
 • ręcznego otwierania klap oddymiających do wentylacji obiektu
 • w czasie normalnej eksploatacji
  (bez wywoływania stanu 
  alarmowego, oddzielnie dla każdej grupy)
 • automatycznego zamknięcia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru na sygnał z centrali automatyki pogodowej
  (nie ma wpływu na pracę alarmową).

Informacje

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

tel. 58 341 42 45
email: mercor@mercor.com.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000217729.