Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

WENTYLACJA POŻAROWA W UJĘCIU PRODUKTOWYM

WTORKI Z MCR EDU

Witamy na naszych stronach edukacyjnych!

W każdy wtorek kwietnia  publikujemy tu unikatowy materiał branżowy. Zapraszamy na cotygodniową dawkę wiedzy online od mcr edu.
 

 Wentylacja pożarowa w ujęciu produktowym - klapy przeciwpożarowe w pytaniach i odpowiedziach

Jak interpretować oznaczenia literowe klap przeciwpożarowych?

Klapy przeciwpożarowe w ofercie firmy MERCOR dzielą się na klapy jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe. Wśród nich wyszczególnia się :

Klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji bytowej

Klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji pożarowej

 

Klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji mieszanej

Klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji bytowej

 

 

Klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji pożarowej

Klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji mieszanej

Klapy wielopłaszczyznowe transferowe

Klapy wielopłaszczyznowe odciążające do systemów gaszenia gazem

Czy klapy przeciwpożarowe można zestawiać w baterie (zestawy modułowe) klap?

Montaż w baterii jest możliwy dla klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczonych do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M, o pionowej osi obrotu każda. Wymiary pojedynczej klapy w baterii mogą wynosić od 200x200 mm do 1500x710 mm (z dokładnością do 1 mm). Baterie klap przeciwpożarowych jednopłaszczyznowych odcinających mcr FID S/V do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej zostały sklasyfikowane w klasie EI120 (vew i<->o)S1000C10 000AAmulti. W przypadku pozostałych typów klap przeciwpożarowych konieczne jest pozostawienie minimalnej odległości 20cm pomiędzy klapami.

 

Czym różni się klapa przeciwpożarowa „odcinająca” od klapy przeciwpożarowej „oddymiającej” (do wentylacji pożarowej)?

W ofercie posiadamy klapy przeciwpożarowe odcinające do systemów wentylacji bytowej oraz klapy przeciwpożarowe odcinające do wielostrefowej wentylacji pożarowej, potocznie zwane „oddymiającymi”.

Klapa przeciwpożarowa „odcinająca” stosowana jest w systemach wentylacji bytowej. Wymagania dla tych wyrobów określa norma PN-EN 15650:2010  „Wentylacja budynków — Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach”. Jej zadanie polega na zamknięciu się podczas wystąpienia alarmu pożarowego i stworzenie szczelnej bariery, uniemożliwiającej przedostanie się ognia, dymu i temperatury na jej drugą stronę, przez określony czas. Klapa przeciwpożarowa „odcinająca” musi być wyposażona w element, który zamknie ją w przypadku pojawienia się w jej bezpośrednim sąsiedztwie podwyższonej temperatury (najczęściej 72’C), niezależnie od tego czy jest wyposażona w siłownik lub inny wyzwalacz.

Klapa „oddymiająca” stosowana w wentylacji pożarowej bądź mieszanej służy do odcięcia części wentylacji pożarowej, odcięcia innej strefy p.poż, bądź do otworzenia danej instalacji pożarowej, działającej w strefie pożarowej, w której wybuchł pożar, umożliwiając oddymienie przestrzeni. Wymagania dla tych wyrobów określa norma EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 8: Wymagania techniczne dotyczące klap pożarowych”

Klapa do wentylacji mieszanej służy do stosowania tam,  gdzie będzie ona przetłaczała powietrze na potrzeby wentylacji bytowej, a w przypadku wybuchu pożaru będzie przez nią przepływała mieszaninę gorących gazów i dymu w systemie wentylacji pożarowej.

Klapa do wentylacji pożarowej stosowana jest również w systemach nawiewnych wentylacji pożarowej (z wyjątkiem klap transferowych, dla których stosowane są inne wymagania).

Klapy „oddymiające” do wentylacji pożarowej muszą być wyposażone w siłowniki, które po zaniku napięcia nie zmienią swojego położenia, powodując np. niekontrolowane zamknięcie bądź otwarcie klapy.

Czym różni się klapa FID PRO z połączeniem nyplowym, a mufowym?

W przypadku klap z połączeniem nyplowym korpus klapy w miejscu łączenia jej z kanałem jest o 2mm mniejszy –dzięki czemu istnieje możliwość wsunięcia klapy w kanał . W zależności od sposobu sterowania zmienia się długość obudowy klap.

 

                                                       BELIMO, RST/KW1                                                         

             

RST

 

W połączeniu mufowym , korpus klapy w miejscu łączenia z kanałem jest o 6 mm większy. Klapa nakładana jest na kanał.

 

                                          BELIMO, RST/KW1                                                    

         

  RST

                              

Jakie klapy stosowane są w pomieszczeniach, w których w momencie pożaru zastosowany musi być system gaszenia gazem?

W ofercie firmy MERCOR znajduje się typ klapy przebadanej do stosowania w systemach gaszenia gazem, na które dokumentem dopuszczającym jest AT-15-9582/2015. Jest to klapa:

WIP/T-G – wielopłaszczyznowa klapa odciążająca z siłownikiem ze sprężyną powrotną serii BFL, BFN, BF  zasilanym napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego .

 

Czym różnią się klapy niskooporowe FID S/S c/P od klap FID S/S p/P?

Główne różnice w budowie klap to :

- Grubość przegrody odcinającej :

FID S/S c/P – 30 mm

FID S/S p/P -  40 mm

- Przekładka izolacyjno - uszczelniająca występująca w klapie FID S/S p/P zastąpiona jest perforacją i uszczelką pęczniejącą w klapie FID S/S c/P

- Brak kształtowników oporowych w klapie FID S/S c/P, dzięki czemu klapę charakteryzują niskie opory oraz niski poziom mocy akustycznej

 Czym różnią się wyzwalacze termoelektryczne ZBAE72/95 i ZBAT72/95?

ZBAE95 to wyzwalacz termoelektryczny. Jest to wyzwalacz który stosowany był do klap z siłownikami BLF. Obecnie stosuje się go do klap z siłownikami BF. ZBAT95 to wyzwalacz stosowany do nowych siłowników BFL oraz BFN. Oznaczenie 95 świadczy o podwyższonej temperaturze zadziałania. Opcja standardowa posiada temperaturę wyzwalania 72 stopni -  ZBAE72 i ZBAT72. Wyzwalacze ZBAT i ZBAE różnią się również kształtem.

ZBAE                                          

       

 ZBAT

Czy klapy z oferty MERCOR można montować w oddaleniu od przegród budowlanych?

Montaż poza przegrodą budowlaną jest możliwy przypadku klap odcinających mcr FID PRO oraz mcr FID S/S p/P. Dotyczy to montażu w oddaleniu od pionowych przegród budowlanych. Sposób wykonania montażu musi być zgodny z określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

W naszej ofercie znajdują się również klapy do montażu na kanałach ogniochronnych - WIP PRO /V. Klapy te, posiadają klasyfikację EI120 (ved i<->o).

 

TEMAT KOLEJNEGO WTORKU Z MCR EDU (14.04) TO:

WENTYLACJA POŻAROWA W UJĘCIU PROJEKTOWYM. 

JEŚLI BĘDĄ PAŃSTWO MIELI DODATKOWE PYTANIA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.