Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE MCR ZIPP

Cotygodniowa dawka wiedzy online w tym tygodniu będzie poświęcona odcinającym zaworom przeciwpożarowym. Nasz ekspert przygotował dla Państwa krótki branżowy materiał, z którego dowiedzą się Państwo jak stosować przeciwpożarowe zawory odcinające na przy przykładzie mcr ZIPP.

Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP - kiedy i w jaki sposób można je stosować ?

Wymagania dla przeciwpożarowych klap i zaworów odcinających do wentylacji bytowej, montowanych w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego zostały zebrane w normie EN 15650:2010. Z normy dowiadujemy się, że klapy i zawory odcinające powinny być badane zgodnie z normą PN-EN 1366-2. Precyzuje ona szereg wymagań, które musi spełnić produkt, aby potwierdzić jego cechy dymoszczelności, szczelności i izolacyjności ogniowej. Zarazem według zapisu punktu 6.2.7 norm PN-EN 1366-2, możemy dowiedzieć się, że przykładem klapy odcinającej którą można montować z przewodem przyłączeniowym, tylko po jednej stronie, jest stożkowa przeciwpożarowa przepustnica regulacyjna. Wymieniona w cytowanej normie przepustnica, częściej tłumaczona jest na język polski z angielskiego wydania jak zawór. Zawór taki wymaga dodatkowych badań ogniowych, w celu potwierdzenia spełniania wymagań, z termoelementami zamontowanymi od strony stożka wlotowego. Z tekstu podpunktu 6.2.7 normy PN-EN 1366-2, możemy się również dowiedzieć, że zestawy wyrobów zawierających klapę przeciwpożarową oraz anemostat, połączone krótkim przewodem wentylacyjnym, powinny przejść w komplecie badania ogniowe. Póki taki zestaw wyrobów nie przejdzie badań ogniowych zgodnie z przedmiotową normą, nie można określić spełniania jego wymagań dla szczelności i izolacyjności ogniowej jak dla klapy przeciwpożarowej. Zastosowanie takich zestawów wyrobów, bez potwierdzenia odpowiednimi badaniami, powinno wzbudzać wątpliwości na każdym etapie projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych czy odbiorów obiektu budowlanego.


 „UWAGA: Przykładem przeciwpożarowej klapy odcinającej, którą można montować tylko z przewodem wentylacyjnym po jednej stronie, jest stożkowa, przeciwpożarowa przepustnica regulacyjna, która wymaga badania z termoelementami tylko po stronie stożka. Jednak, jeśli przeciwpożarowa klapa odcinająca używana jest w zastosowaniach do powietrza bez kanałów wentylacyjnych po jednej ze stron, to wymagałaby ona badania z termoelementami z każdego kierunku lub mogłaby być badana po prostu, jako kratka wentylacyjna, zgodnie z odpowiednią normą, lecz wykonanie tego ostatniego nie oznacza, że taki wyrób jest przeciwpożarową klapą odcinającą, o ile nie przejdzie ona pełnych badań, zgodnie z niniejszą normą.” [Cytat: norma PN-EN 1366-2:2015: „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”.]
Na rysunku 9, „Szczegół zastosowania przeciwpożarowej klapy odcinającej bez przewodu z jednej lub obu stron, gdy wymagany jest dodatkowy dowód izolacyjności”, cytowanej normy, można również odnaleźć szczegółowe detale montażu zaworów przeciwpożarowych, w konstrukcji wsporczej. Wytyczne te zostały przedstawione dla zaworu odcinającego mcr ZIPP na rysunku 1.

Rysunek I, II, III - wytyczne badawcze dla zaworu mcr ZIPP [opracowanie własne].

Badanie I oraz II potwierdza spełnienie wymagań z przyłączonymi kanałami wentylacyjnymi. Podczas badania symulowane jest powstawanie pożaru w sąsiedniej strefie pożarowej. Termoelementy znajdują się na przyłączonych instalacjach wentylacyjnych. Badanie III pozwala na potwierdzenie wymagań w stosunku do produktów nie przyłączonych do instalacji wentylacyjnych. W takim przypadku termoelementy montowane są bezpośrednio na produkcie. Przebadanie produktu we wszystkich konfiguracjach pozwala producentowi zadeklarować możliwość jego zastosowania na zakończeniu kanału wentylacyjnego.

Dla zaworu przeciwpożarowego mcr ZIPP z oferty Mercoru były przeprowadzone wszystkie typy badań. Zawór został sklasyfikowany według PN-EN 13501-3 również jako możliwy do zastosowania w wersji bez lub z podłączonymi przewodami wentylacyjnych. Dzięki wyżej wspomnianemu cyklowi badań, klasyfikacji oraz certyfikacji, Mercor jako odpowiedzialny producent mógł w swojej Deklaracji Właściwości Użytkowych podać parametr dotyczący montażu klapy przeciwpożarowej mcr ZIPP na zakończeniu instalacji wentylacyjnej.