Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

PRODUKTY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO, O CO NIE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ REGIONALNYCH DORADCÓW

Witamy na naszych stronach edukacyjnych!

W każdy wtorek kwietnia  publikujemy tu unikatowy materiał branżowy. Zapraszamy na cotygodniową dawkę wiedzy online od mcr edu.

Produkty oddymiania grawitacyjnego, czyli prawie wszystko, o co nie baliście się zapytać Regionalnych Doradców

Na jaki kąt otwierają się klapy oddymiające?

Klapy oddymiające jednoskrzydłowe otwierane są na kąt min 140°. Klapy oddymiające dwuskrzydłowe otwierane są na kąt min 90°.

Zawiasy montowane są na dłuższym boku klapy.

 Czy klapy z oferty Mercor można stosować na dachach skośnych?

Tak, klapy można posadawiać na dachach skośnych. Maksymalny spadek dachu – 30 stopni (klapy mcr Prolight).

W przypadku montażu klap na dachach skośnych, należy podstawę posadowić w taki sposób, aby zawiasy klapy znajdowały się w najniższym punkcie dachu:

Czy firma Mercor posiada klapy oddymiające z możliwością wyjścia na dach?

 

Klapy oddymiające, które posiadają odpowiednie wymiary przejścia po jednej lub obu/ stronach układu otwierającego, które obecnie posiadamy w ofercie to :

- Wszystkie klapy mcr PROLIGHT C, E bez owiewek i kierownicy, o długości boku > 180cm . Siłownik montowany jest po środku. Światło przejścia pomiędzy siłownikiem, a bokiem klapy wynosi ≥80cm

- Klapy oddymiające mcr PROLIGHT C100, C110, E100/110 bez owiewek i kierownicy. Siłownik montowany z boku klapy. Światło przejścia pomiędzy siłownikiem, a bokiem klapy wynosi ≥80cm

Klapy mcr PROLIGHT w innych niż wyszczególnione powyżej rozmiarach mogą zostać dostoswane do wychodzenia przez nie na dach poprzez umieszczenie dwóch siłowników na bokach klapy. Klapy te, wykonywane są jedynie na JEDNOSTKOWE DOPUSZCZENIE (str. 86 informatora technicznego) (link do informatora).

 

 

Jakie podparcie należy zapewnić pasmu świetlnemu samonośnemu mcr Prolight?

 

Standardowo wykonane pasma świetlne (podstawy pasm świetlnych) powinny być podparte po obwodzie pasma lub na każdym narożniku  i w maksymalnych odstępach co 3 m.

Istnienie możliwość dostosowania podstawy pasma do podparcia na każdym narożniku i w rozstawie maksymalnym co 6 m, w takim wypadku podstawa zostanie wykonana z grubszej blachy, tzw. podstawa samonośna. Powinno to być zdefiniowane w momencie zamówienia. W tym wypadku należy zwrócić uwagę, że podstawa tzw. samonośna  może przenosić na konstrukcję dachu wyłącznie obciążenia z pasma, a nie może przenosić obciążeń z poszycia dachu.

 

 

Co to są owiewki i w jakim celu się je stosuje?

 

Owiewki są elementem wyposażenia dodatkowego klap dymowych, zwiększającym ich powierzchnię czynną oddymiania (poprzez osłonięcie otworu wylotowego od oddziaływania wiatru). Wykonane są z blachy aluminiowej i montowane do podstawy klap na miejscu budowy.

 

Montaż owiewek w klapach oddymiających odbywa się parami:

  • w narożnikach podstawy klapy naprzeciwko boku, na którym zamontowane są zawiasy (klapy mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PRO, mcr ULTRA THERM typ C, E, NG-A),
  • wzdłuż bocznych ścian podstawy (klapy mcr PROLIGHT typ DVP, DVPS).

Wysokość owiewki zależy od:

  • typu klapy oddymiającej,
  • wymiaru nominalnego klapy oddymiającej,
  • wysokości podstawy,
  • zastosowanego wyposażenia dodatkowego w postaci kierownicy.

Owiewki mogą zostać pomalowane na dowolny kolor RAL.

Co to jest kierownica i w jakim celu się ją stosuje?

 

Kierownica jest elementem wyposażenia dodatkowego klapy oddymiającej, zwiększającym jej powierzchnię czynną oddymiania, stosowanym zawsze w połączeniu z owiewkami. Wykonana jest w standardzie z blachy stalowej ocynkowanej. Dolna krawędź kierownicy znajduje się 70 mm poniżej dolnej krawędzi podstawy klapy. Kierownica może zostać pomalowana na dowolny kolor RAL lub zostać wykonana z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej.

W celu uniknięcia uszkodzeń, kierownica wlotowa montowana jest w tzw. pozycji transportowej – powyżej dolnej krawędzi podstawy. Po zamontowaniu klapy oddymiającej na dachu, kierownica wlotowa powinna zostać opuszczona do pozycji pracy.

 Czy można dowolnie dobrać wysokość podstawy produktów Prolight?

 

Klapy mcr PROLIGHT mają ustalone w raportach z badań powierzchnie czynne (skrót Aa wg EN 12101-2) dla 2 wysokości podstawy: min 300 i min 500 mm.

Maksymalna wysokości podstawy klapy jest ograniczona do 700 mm w raporcie klasyfikacyjnym.

Możliwe jest wytworzenie klap o innych wysokościach podstawy niż 300 i 500 mm, również mniejszych.

Dodatkowo, jest możliwość uwzględnienia wysokości cokołu pod klapą (pod warunkiem zachowania identycznych wymiarów), w wysokości podstawy klapy do celów ustalenia powierzchni czynnej:

Oznacza to, że możemy wytworzyć klapę np. o wysokości podstawy 200 mm, postawić na 150 mm cokole (zastanym na budowie) i ustalić dla takiego zestawu powierzchnię czynną jak dla klapy o wysokości podstawy min 300 mm.

Możliwości produkcyjne ograniczają minimalną wysokość klapy do 200 mm, ograniczenie od góry to wspomniane 700 mm opisane powyżej.

Czy w kurtynach stałych mcr Prosmoke ST można wykonać przejścia instalacyjne?

 

Istnieje możliwość wykonania przejść instalacyjnych przez kurtynę stałą mcr Prosmoke ST. Przejścia instalacyjne w kurtynie wykonywane są na etapie montażu na budowie za pomocą obustronnie uszczelnianego po obwodzie kanału stalowego, montowanego do kurtyny kątownikami. Wielkość kanału powinna być dopasowana do przechodzącej instalacji, a zgodnie z DTR jego maksymalny wymiar wynosi 600 x 300 mm. W przypadku przejścia przez kurtynę rur okrągłych wykonywany jest kwadratowy kanał o wymiarze o ok. 10 mm większym od średnicy rury. Więcej informacji znajduje się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kurtyn dymowych mcr Prosmoke ST.