Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

CO NOWEGO W WENTYLACJI? NOWOŚCI W OFERCIE MERCOR.

Montaż suchy klap mcr FID PRO w wełnie mineralnej
Niskooporowe klapy odcinające mcr FID PRO przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej. Montuje się je w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Klapy mcr FID PRO zostały również przetestowane i są certyfikowane w przypadku tzw. montażu suchego w pionowych przegrodach budowlanych. Rozwiązanie to polega na użyciu wełny mineralnej zamiast zaprawy jak ma to miejsce w przypadku montażu mokrego.

Zalety montażu suchego:

• Brak konieczności użycia zaprawy – skrócenie czasu montażu, ponieważ nie trzeba czekać na wyschnięcie zaprawy
• Prosta instalacja

Poniżej przedstawiono porównanie przykładów montażu klap mcr FID PRO w różnych typach przegród budowlanych przy użyciu zaprawy i wełny mineralnej.

Rys. 1. Przykład montażu w ścianach lekkich z płyt kartonowo-gipsowych z wykorzystaniem zaprawy lub wełny mineralnej

Rys. 2. Przykład montażu w ścianach betonowych oraz murowanych z wykorzystaniem zaprawy lub wełny mineralnej

Rys. 3. Przykład montażu w ścianach litych z wykorzystaniem zaprawy lub wełny mineralnej

Montaż klap mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M w bateriach


Mercor wprowadził do swojej oferty kolejną nowość tj. baterię klap przeciwpożarowych. Rozwiązanie to polega na bezpośrednim połączeniu ze sobą bokami klap mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M, które tworzą tzw. baterię/moduł wielokrotny. Wykonano badania ogniowe i mechaniczne baterii klap na podstawie których uzyskano certyfikat CE. Baterie klap przeciwpożarowych jednopłaszczyznowych odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczonych do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej zostały sklasyfikowane w klasie EI120(vew i↔o)S1000C10000AAmulti.

Zgodnie z dokumentami dopuszczającymi bateria klap mcr FID S/V może składać się z dwóch lub trzech klap mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M. Wymiary pojedynczej klapy w baterii mogą wynosić od 200x200 do 710x1500mm.

Klapy montowane w baterii mają pionową oś obrotu. Każda z klap ma indywidualny siłownik, który może być zamontowany na górze lub na dole klapy.

Zalety baterii klap mcr FID S/V:
• certyfikowany montaż
• większa powierzchnia czynna przy mniejszych gabarytach rozwiązania
• pełen zakres sterowań
• montaż w ścianach i szachtach sztywnych (litych, murowanych)
• możliwość stosowania mechanizmu sterującego montowanego na górze lub dole baterii

Montaż:
Baterie klap mogą być montowane w pionowych, sztywnych przegrodach budowlanych, litych (ściany, szachty) lub wykonanych z bloczków murowanych.
Minimalna grubość przegrody budowlanej wynosi 120 mm. Dopuszczalny jest również montaż baterii klap w ścianach i szachtach, które dla uzyskania ich dymoszczelności (S) są dodatkowo wyłożone płytą ogniochronną (prefabrykowaną).

 

Wybrane przykłady montażu baterii klap

Rys. 4. Przygotowanie otworu do montażu

Przestrzeń pomiędzy klapami w baterii należy wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m3 i klasie reakcji na ogień A1. Baterie skręcane są za pomocą ceowników.

Możliwe jest budowanie dowolnych zestawów wielokrotnych, składających się z kilku baterii złożonych z dwóch lub trzech klap. W takim przypadku należy zachować odstęp 200 mm między bateriami tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Rysunek ten przedstawia zestaw wielokrotny czterech baterii klap.

Rys. 5. Baterie klap łączone w zestawy wielokrotne

Poniżej pokazano przykład baterii składającej się z trzech klap mcr FID S/V zamontowanej w systemie wentylacji pożarowej.

Rys. 6. Zdjęcie przedstawiające baterię klap mcr FID S/V zamontowaną w systemie wentylacji pożarowej

Montaż klap mcr WIP PRO/V na przewodach oddymiających – cecha Ved potwierdzona certyfikatem CE

W ofercie Mercor są już dostępne klapy mcr WIP PRO/V przeznaczone do montażu na przewodach oddymiających. Posiadają one nową cechę Ved potwierdzoną certyfikatem CE. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych testów ogniowych i mechanicznych klapy WIP PRO/V otrzymały klasyfikację EI120(vew i↔o)S1000C10000AAmulti i EI120(ved i↔o)S1000C10 000AAmulti.
Zgodnie z dokumentami dopuszczającymi klapy wentylacji pożarowej mcr WIP PRO/V mogą być montowane w przegrodach budowlanych, szachtach i przewodach oddymiających (EN 1366-8, EN 1366-9), w których pojedyncze klapy mają wymiary od 110x263 do 1250x1250 mm. Dzięki wielopłaszczyznowej budowie przegród i niewielkiej grubości klap, możliwy jest ich montaż w płytkich kanałach lub szachtach pionowych.
Klapy mcr WIP PRO/V są przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji pożarowej oraz mieszanych (wersja mcr WIP PRO/V-M), które łączą funkcje wentylacji pożarowej i bytowej.
Poniżej pokazano przykładowy sposób montażu klap mcr WIP PRO/V na kanałach oddymiających.

Rys. 7. Przykład pokazujący sposób montażu klap mcr WIP PRO/V na kanałach oddymiających zgodnych z EN 1366-8

Rys. 8. Przykład pokazujący sposób montażu klap mcr WIP PRO/V na kanałach oddymiających zgodnych z EN 1366-8 lub EN 1366-9

 

 

Nowa seria przemienników częstotliwości stosowanych w centralach zasilająco-sterujących mcr OMEGA pro

Centrala zasilająco - sterująca mcr OMEGA pro jest urządzeniem przeznaczonym do zasilania i sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemów rozprzestrzeniania dymu i ciepła takich jak: wentylatory strumieniowe, oddymiające i napowietrzające, a także do sterowania i zasilania napędów urządzeń przeciwpożarowych, np. kurtyn, klap przeciwpożarowych itp. Centrala mcr OMEGA pro posiada budowę modułową i jej specyfikacja jest dostosowana do wymogów danego projektu.

Jednym z elementów składowych centrali mcr OMEGA pro może być przemiennik częstotliwości. Służy on do sterowania pracą silników elektrycznych tam, gdzie wymagana jest regulacja prędkości lub momentu obrotowego.


Mercor stosuje obecnie w centralach mcr OMEGA pro nowy model przemiennika częstotliwości Eura E810. Charakteryzuje się on niewielką i kompaktową konstrukcją. Jest prosty w montażu i obsłudze. Posiada wbudowane aplikacje co powoduje, że jest gotowy do użycia od razu po zamontowaniu. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy przemienniki częstotliwości z serii Eura E810 mają wszechstronne zastosowanie w układach wentylacji pożarowej różnej wielkości.
Przemienniki częstotliwości z serii Eura E810 wyposażone są we wbudowany filtr EMC, który skutecznie ogranicza zakłócenia emitowane przez przewody znajdujące się w silnikach elektrycznych.
Komunikacja z przemiennikami częstotliwości Eura E810 odbywa się poprzez protokół Modbus RS485.
Płyty mocy i płyty sterujące znajdujące się w przemienniku częstotliwości są lakierowane, co zabezpiecza elektronikę napędu E810 przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska pracy.