Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

CENTRALA STERUJĄCA mcr 0204

Centrala sterowania oddymianiem służy do uruchamiania urządzeń oddymiających firmy "Mercor" S.A. sygnałem alarmowym z różnych źródeł. Urządzenie jest zasilane napięciem przemiennym 230 V~, napięcie robocze na wyjściach wynosi 24 V-. Akumulatory pozwalają na czuwanie przez 72 godzin i co najmniej jednorazowe uruchomienie w tym czasie urządzeń oddymiających. Centrala mcr 0204 jest również stosowana w systemach oddymiania do sterowania pracą siłowników elektrycznych kurtyn dymowych
mcr PROSMOKE FSv2 CE.


Centrala posiada możliwość:

  • ręcznego uruchamiania alarmu przyciskami alarmowymi
  • automatycznego wyzwalania alarmu za pośrednictwem czujek dymowych
  • przekazania informacji o alarmie lub uszkodzeniu centrali
  • współpracy z ręcznym przyciskiem oddymiania np. mcr RPO-1 ►
  • zdalnego kasowania alarmu i zamknięcia klap
  • ręcznego otwierania klap lub okien oddymiających w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywoływania stanu alarmowego
  • automatycznego zamknięcia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru na sygnał z centrali automatyki pogodowej
    (nie ma wpływu na pracę alarmową)


Informacje

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

tel. 58 341 42 45
email: mercor@mercor.com.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000217729.