Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Masz pytanie?

Obsługa sklepu i zamówień | 8:00 - 16:00

Doradztwo techniczne | 8:00 - 16:00

Zobacz na mapie

Skontaktuj się z nami

Łukasz Krzemień

508 970 992

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Tekst mający znaczenie dla EOG), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 („Administrator” lub „MERCOR”) – z którym można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: odo@mercor.com.pl
 2. MERCOR przetwarza Państwa dane osobowe, na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z naszych produktów oraz usług.
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje  dane  w  tych  celach,  chyba  że  będziemy  w  stanie  wykazać,  że  w stosunku  do  Twoich  danych  istnieją  dla  nas  ważne  prawnie  uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy, nie będą możliwe.
 3. MERCOR przetwarza dane osobowe przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń, w tym przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 4. Państwa dane osobowe będą też przetwarzane przez MERCOR w celach marketingowych: własnych produktów i usług.
 5. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez MERCOR, są pracownicy lub współpracownicy MERCOR. Do Twoich danych mogą mieć też dostęp tacy odbiorcy, jak na przykład: podmioty informatyczne, operatorzy pocztowi, kurierzy, dostawcy, firmy transportowe, banki (dla celów wypłaty wynagrodzeń), podmioty świadczące benefity dla pracowników, podmioty świadczące usługi ubezpieczenia pracowników, podmioty świadczące usługi doradcze, pomocy księgowej, podatkowej, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 6. Generalnie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Wyjątkiem od wskazanej sytuacji mogą być ew. dane statystyczne lub analityczne. W tym przypadku MERCOR przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia wysokich standardów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. MERCOR powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO. 

 1. W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Posiadacie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się
do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco