Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Masz pytanie?

Obsługa sklepu i zamówień | 8:00 - 16:00

Doradztwo techniczne | 8:00 - 16:00

Zobacz na mapie

Skontaktuj się z nami

Łukasz Krzemień

508 970 992

Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez portal mercor.com.pl/sklep udostępniony przez "MERCOR" S.A.GRZEGORZA Z SANOKA 2,80-408 GDAŃSK NIP: 584-030-22-14 KRS: 0000217729 REGON: 008047521, zwany dalej „Mercor”.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Mercor na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na portalu mercor.com.pl/sklep.

 

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Mercor, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, 
o których mowa w ustępie powyżej.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie mercor.com.pl/sklep w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Mercor nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie Mercor na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Mercor, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Mercor informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 7

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.

 

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@mercor.com.pl pocztą na adres portalu Mercor podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu 
w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu 
e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: sklep@mercor.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres portalu Mercor podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie portalu Mercor.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Mercor.

3. Mercor rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie 
z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie - w szczególności w korespondencji z Mercor lub w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

1. Administratorem danych jest "MERCOR" S.A.GRZEGORZA Z SANOKA 2,80-408 GDAŃSK NIP: 584-030-22-14 KRS: 0000217729 REGON: 008047521

 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem "MERCOR" S.A.GRZEGORZA Z SANOKA 2,80-408 GDAŃSK NIP: 584-030-22-14 KRS: 0000217729 REGON: 008047521 lub pod adresem email: sklep@mercor.com.pl

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: sklep@mercor.com.pl

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu świadczenia usługi Newsletter.

6. Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu administratora .

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji danych.

8. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 luty 2023 roku

Zapisz się
do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco