Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Masz pytanie?

Obsługa sklepu i zamówień | 8:00 - 16:00

Doradztwo techniczne | 8:00 - 16:00

Zobacz na mapie

Skontaktuj się z nami

Łukasz Krzemień

508 970 992

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w Twoich urządzeniach (np. komputerze, tablecie czy smartfonie), przy pomocy których łączysz się z Internetem i korzystasz ze sklepu dostępnego pod adresem mercor.com.pl/sklep (dalej po prostu „Sklep”).

DANE OSOBOWE

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł, w pełni opłaconego, BDO: 000069623 (dalej: „Mercor”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest  za pośrednictwem  adresu e-mail: odo@mercor.com.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych przez Mercor – cele i podstawy prawne:

Mercor przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Sklepu w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających strony Sklepu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności Sklepu, jego responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie Sklepu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. wykonania umów sprzedaży zwartych za pośrednictwem Sklepu - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. obsługi złożonych reklamacji - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 6. wykonania ciążących na Mercor obowiązków prawnych związanych z zawartymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Mercor. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług analitycznych i statystycznych, reklamodawcy, podmioty obsługujące systemy płatności elektronicznych (w przypadku złożenia przez Ciebie zamówienia oraz wybrania takiej formy zapłaty) oraz dostawcy usług transportowych. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

W przeważającym zakresie, Mercor będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku danych statystycznych i analitycznych, Mercor przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Stany Zjednoczone Ameryki nie są państwem członkowskim Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tym samym nie są bezpośrednio zobowiązane do spełniania takiego samego poziomu standardów ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO, które obowiązują Państwa Członkowskie. Twoje dane są jednak w pełni zabezpieczone – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO.  Mercor każdorazowo zobowiązana jest do oceny, czy SCC zapewnią odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku potrzeby, Mercor zastosuje odpowiednie środki uzupełniające, które zapewnią poziom ochrony, nie niższy niż wynikający z RODO, tak aby prawo Stanów Zjednoczonych nie miało wpływu na wymagalny, minimalny poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Mercor będzie przetwarzać dane związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przez różne okresy czasu, w zależności od celu przetwarzania. W śród nich możemy wyszczególnić następujące okresy:

 1. 2 lata – w przypadku danych związanych ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Sklepu;
 2. 5 lat od końca roku, w którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu – dotyczy danych przetwarzanych przez Mercor w związku z obowiązkami podatkowymi;
 3. do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu lub zawartych za jego pośrednictwem umów – dotyczy to w szczególności danych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umów sprzedaży oraz prowadzeniem konta użytkownika;
 4. do chwili usunięcia konta użytkownika – dotyczy to wszelkich danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z konta użytkownika Sklepu;
 5. do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych – w przypadku zapisania się przez Ciebie do newsletteru.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Mercor?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Mercor sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Podanie danych jest jednak konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu oraz świadczenia usług w zakresie przewidzianym w Regulaminie Sklepu na Twoją rzecz.

Jeżeli dobrowolnie nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli przesyłać do Ciebie informacji handlowych lub marketingowych za pośrednictwem newsletteru.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to polegać będzie na analizowaniu danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu w celu wyświetlenia spersonalizowanych treści (w tym także reklamowych) podczas korzystania z innych stron internetowych. Proces ten może także polegać na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami lub produktami możesz być́ zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób odpowiedniej oferty.

Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane podlegały profilowaniu możesz skorzystać z dedykowanego oprogramowania lub zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Prawo do skargi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Mercor przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

POLITYKA COOKIES –
PRZECHOWYWANIE DANYCH W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Mercor nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zwanych niekiedy „ciasteczkami. Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - stałe i sesyjne.

Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach - może to być czas sesji lub okres z góry określony. Niektóre z tych plików są przechowywanie aż do chwili, w której usuniesz je ze swojego urządzenia.

Pliki sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu do chwili, w której zakończysz przeglądanie.

Nasz Sklep korzysta z następujących typów plików cookie:

Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych - nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku ich zablokowania niektóre elementy strony mogą nie będą działać lub będą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Podmioty uzyskujące dostęp do danych:

mercor.com.pl/sklep

ci_session

30 minut

sesyjne

Identyfikacja użytkownika korzystającego ze sklepu. Dzięki niemu sklep identyfikuje użytkownika, sprawdza czy jest on zalogowany i jakie produkty dodał do koszyka.

brak

tawk.to __tawkuuid 6 miesięczy sesyjne Służy do identyfikacji uzytkownika komunikującego się ze sklepem za pomocą czatu. tawk.to inc (USA)

Pliki zapewniające responsywność i interoperacyjność

Umożliwiają dostosowanie strony internetowej do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów np. dostosowując rozdzielczość czy fragmenty interfejsu. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim wypadku nie będziemy zbierać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre elementy Sklepi mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Podmioty uzyskujące dostęp do danych:

Google LLC

OTZ

1 miesiąc od konfiguracji lub aktualizacji

trwałe

Plik wykorzystywany w celu optymalizacji funkcjonowania narzędzi takich jak reCAPTCHA czy wyszukiwanie.

Google LLC (USA) 

Google LLC

VISITOR_INFO1_LIVE

1 rok

trwałe

Wykorzystywany przez serwis YouTube do obliczania przepustowości sieci użytkownika. Na podstawie tych informacji określa się, czy użytkownik powinien korzystać z nowego, czy też ze starego interfejsu użytkownika odtwarzacza.

Google LLC (USA) 

Google LLC

YSC

1 rok

trwałe

Wykorzystywany przez serwis YouTube na stronach internetowych z osadzonymi plikami wideo w calach związanych z nawigacją.

Google LLC (USA) 

Google LLC

remote_sid

do końca sesji

sesyjny

W celu poprawnego odtwarzania wideo pochodzącego z serwisu YouTube umieszczonego na stronie.

Google LLC (USA) 

Google LLC

s_gl

do końca sesji

sesyjny

W celu poprawnego odtwarzania wideo pochodzącego z serwisu YouTube umieszczonego na stronie.

Google LLC (USA) 

Pliki pozwalające na działania analityczne i statystyczne

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze Sklepu. Te pliki pozwalają określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki te zawierają dane dotyczące Twojego urządzenia - jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także inne dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze Sklepu, takie jak np. data ostatniej wizyty, jej długości czy rodzaju odwiedzanych podstron.

Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji - adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Zgromadzone za pośrednictwem tych plików informacje pozwalają nam doskonalić działanie Sklepi. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie - wówczas nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje Sklepu będą niedostępne.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Podmioty uzyskujące dostęp do danych:

Google LLC

__Secure-APISID

6 miesięcy

trwałe

Są to niezbędne pliki cookie dla witryny, używane przez Google reCAPTCHA. Te pliki cookie używają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia.

Google LLC (USA) 

Google LLC

__Secure-HSID

6 miesięcy

trwałe

Są to niezbędne pliki cookie dla witryny, używane przez Google reCAPTCHA. Te pliki cookie używają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia.

Google LLC (USA) 

Google LLC

__Secure-SSID

6 miesięcy

trwałe

Są to niezbędne pliki cookie dla witryny, używane przez Google reCAPTCHA. Te pliki cookie używają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia.

Google LLC (USA) 

Google LLC

1P_JAR

1 miesiąc od konfiguracji lub aktualizacji

trwałe

Gromadzi statystyki dotyczące stron internetowych oraz tracked Conversion Rates. Używany przez usługę Google reCAPTCHA.

Google LLC (USA) 

Google LLC

ANID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika.

Google LLC (USA) 

Google LLC

APISID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

 Google/YouTube: ten plik cookie pozwala zapisywać preferencje użytkownika oraz pozostałe informacje o nim. Należą do nich w szczególności preferowany język, liczba zaprezentowanych na stronie wyników wyszukiwania oraz decyzja dotycząca aktywacji lub braku aktywacji filtra SafeSearch firmy Google.

Google LLC (USA) 

Google LLC

HSID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Zapamiętują preferencje użytkownika oraz inne informacje, np. te dotyczące preferowanego języka czy liczby wyników wyszukiwania.

Google LLC (USA) 

Google LLC

NID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika i jego preferencji takich jak język.

Google LLC (USA) 

Google LLC

SAPISID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika i jego preferencji takich jak język.

Google LLC (USA) 

Google LLC

SID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika i jego preferencji takich jak język.

Google LLC (USA) 

Google LLC

SIDCC

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika i jego preferencji takich jak język.

Google LLC (USA) 

Google LLC

SSID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzenia pochodzenia użytkownika i jego preferencji takich jak język.

Google LLC (USA) 

Google LLC

PREF

10 lat od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

YouTube: ten plik cookie pozwala zapisywać preferencje użytkownika oraz pozostałe informacje o nim. Należą do nich w szczególności preferowany język, liczba zaprezentowanych na stronie wyników wyszukiwania oraz decyzja dotycząca aktywacji lub braku aktywacji filtra SafeSearch firmy Google.

Google LLC (USA) 

Google LLC

LOGIN_INFO

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

YouTube: ten plik cookie jest wykorzystywany przez serwis wideo YouTube na stronach internetowych z zaimplementowanymi filmami YouTube.

Google LLC (USA) 

Pliki umożliwiające działania marketingowe

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie - w oparciu o te informacje - wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze Sklepi pozostanie bez wpływu na wyświetlanie treści reklamowych podczas przeglądania innych stron internetowych.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Podmioty uzyskujące dostęp do danych:

Google LLC

CONSENT

20 lat od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Ten plik cookie zawiera informacje o tym, jak użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz informację które reklamy użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed wejściem na stronę Sklepu.

Google LLC (USA) 

Google LLC

__Secure-3PAPISID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Do celów targetowania w celu stworzenia profilu zainteresowań odwiedzających stronę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google

Google LLC (USA) 

Google LLC

__Secure-3PSID

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Do celów targetowania w celu stworzenia profilu zainteresowań odwiedzających stronę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google

Google LLC (USA) 

Google za pośrednictwem doubleclick.net 

DSID

2 tygodnie

trwałe

Cookies używane w celu dostosowania reklam do preferencji użytkownika, analizowania wyników kampanii oraz w celu uniknięcia powtarzania reklam znanych użytkownikowi.

Google LLC (USA) 

Google za pośrednictwem doubleclick.net 

IDE

1 rok i 7 miesięcy od konfiguracji lub aktualizacji

trwałe

Cookies używane w celu dostosowania reklam do preferencji użytkownika, analizowania wyników kampanii oraz w celu uniknięcia powtarzania reklam znanych użytkownikowi.

Google LLC (USA) 

Wśród zbieranych za pomocą opisanych powyżej plików cookies informacji znajdują się m.in.:

 1. dane dotyczące Twojego urządzenia - jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
 2. dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze Sklepu - data ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej;
 3. dane dotyczące Twojej lokalizacji - adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu;

Dane zapisane w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Pamiętaj, że ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna - wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i zainstalowanych wtyczek oraz ich ustawień.

Google Analytics

Część z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google w ramach usługi Google Analytics. Sklep posiada zapisany tzw. „kod śledzenia Google”, który jest unikalnym identyfikatorem. Kiedy przeglądasz nasze strony Google identyfikuje Cię po tym, że Twoje urządzenie wykonało w/w kod.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Google jest podmiotem, który w przypadku przesyłania danych opiera się, m. in. na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC), co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Nasz Sklep wykorzystuje również funkcję remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami technologii cross-device Google Ads i DoubleClick. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dobranych na podstawie zgromadzonych danych o Twojej wcześniejszej aktywności w sieci z wykorzystaniem danego urządzenia (np. komputera osobistego), również na innych urządzeniach końcowych (np. smartfonie czy tablecie).

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GoogleAds

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies to pliki dostarczane przez Google w ramach usługi Google Ads. Usługa ta pozwala nam na tzw. „śledzenie konwersji”. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie, który zapisywany jest w Twoim urządzeniu końcowym na okres 30 dni. Plik ten umożliwia nam sprawdzenie, czy zostałeś przekierowany na strony Sklepu za pośrednictwem reklamy wyświetlonej przez Google.

Dane zgromadzone z wykorzystaniem GoogleAds pozstają aninimowe i nie pozwalają nam na ustalenie Twoje tożsamości.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Piksel Facebooka

Na stronach Sklepu wykorzystujemy także technologię Facebook Pixel dostarczoną przez Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Technologia ta pozwana nam na identyfikowanie użytkowników, którzy zostali przekierowani do Sklepu po kliknięciu reklamy wyświetlonej na Facebooku, a także gromadzić dane statystyczne w celu badania rynku oraz optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych.

Dane zebrane z wykorzystaniem Facebook Pixel są dla nas anonimowe, jednakże Facebook może je przetwarzać w sposób umożliwiający połączenie z nimi odpowiedniego profilu użytkownika i używać ich do celów reklamowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Facebooka. Miej świadomość, że Mercor nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób używane są te dane.

Pamiętaj także, że dane zgromadzone z wykorzystaniem Facebook Pixel są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook Inc. jest podmiotem, który wykorzystuje Standardowe Klauzule Umowne (SCC) zatwierdzone przez Komisje Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych możesz znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Osadzone wideo YouTube

Na niektórych podstronach Sklepu osadziliśmy pliki wideo zamieszczone w serwisie Youtube. Jeżeli zdecydujesz się odtworzyć takie wideo to na Twoim urządzeniu końcowym zapisane zostaną pliki cookies dostarczone przez Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Informacja dotycząca odtwarzanego przez Ciebie wideo wraz z Twoim adresem IP jest przesyłana bezpośrednio na serwery Google i tam przechowywana. Jeżeli w chwili odtwarzania wideo byłeś zalogowany do jakiegokolwiek serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł przypisać w/w informacje bezpośrednio do Twojego profilu.

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Odnośniki zewnętrzne

Przeglądając strony Sklepu możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich nie jest jednak w żaden sposób związanych z Mercor, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą one zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w zupełnie inny sposób, niż opisany w niniejszej polityce.

Blokada cookies

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjmujemy, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Wyrażona przez Ciebie w ten sposób wyrażona może być w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych z zakresie plików cookies możesz odnaleźć pod następującymi adresami:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

GetResponse

Mercor korzysta z rozwiązania do przesyłania newsletteru dostarczonego przez GetResponse, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984.

Twoje dane gromadzone za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez GetResponse mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym m. in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat znajdziesz pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób przeglądających strony Sklepu

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł, w pełni opłaconego, BDO 000069623 (dalej: „Mercor”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się ze specjalistą odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych osobowych.

Kontakt możesz realizować w sposób osobisty w siedzibie spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail odo@mercor.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przetwarzanie danych przez Mercor – cele i podstawy prawne

Mercor przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Sklepu w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających strony Sklepu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności Sklepu, jego responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. wykonania ciążących na Mercor obowiązków prawnych - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania ze Sklepu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Mercor. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług analitycznych i statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

W przeważającym zakresie, Mercor będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku danych statystycznych i analitycznych, Mercor przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Stany Zjednoczone Ameryki nie są państwem członkowskim Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tym samym nie są bezpośrednio zobowiązane do spełniania takiego samego poziomu standardów ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO, które obowiązują Państwa Członkowskie. Twoje dane są jednak w pełni zabezpieczone – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO.  Mercor każdorazowo zobowiązana jest do oceny, czy SCC zapewnią odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku potrzeby, Mercor zastosuje odpowiednie środki uzupełniające, które zapewnią poziom ochrony, nie niższy niż wynikający z RODO, tak aby prawo Stanów Zjednoczonych nie miało wpływu na wymagalny, minimalny poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Mercor będzie przetwarzać dane związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przez okres 2 lat.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Mercor?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Mercor sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu. Proces ten polegać będzie na analizowaniu danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu w celu wyświetlenia spersonalizowanych treści (w tym także reklamowych) podczas korzystania z innych stron internetowych. Proces ten może także polegać na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami lub produktami możesz być́ zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób odpowiedniej oferty.

Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane podlegały profilowaniu możesz skorzystać z dedykowanego oprogramowania lub zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Mercor przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny w stosunku do użytkowników Sklepu

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł, w pełni opłaconego, BDO: 000069623 (dalej: „Mercor”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest  za pośrednictwem  adresu e-mail: odo@mercor.com.pl lub  pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych przez Mercor – cele i podstawy prawne

Mercor przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Sklepu w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających strony Sklepu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności Sklepu, jego responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie Sklepu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. wykonania umów sprzedaży zwartych za pośrednictwem Sklepu - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. obsługi złożonych reklamacji - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 6. wykonania ciążących na Mercor obowiązków prawnych związanych z zawartymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Mercor. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług analitycznych i statystycznych, reklamodawcy, podmioty obsługujące systemy płatności elektronicznych (w przypadku złożenia przez Ciebie zamówienia oraz wybrania takiej formy zapłaty) oraz dostawcy usług transportowych. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

W przeważającym zakresie, Mercor będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku danych statystycznych i analitycznych, Mercor przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Stany Zjednoczone Ameryki nie są państwem członkowskim Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tym samym nie są bezpośrednio zobowiązane do spełniania takiego samego poziomu standardów ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO, które obowiązują Państwa Członkowskie. Twoje dane są jednak w pełni zabezpieczone – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO.  Mercor każdorazowo zobowiązana jest do oceny, czy SCC zapewnią odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku potrzeby, Mercor zastosuje odpowiednie środki uzupełniające, które zapewnią poziom ochrony, nie niższy niż wynikający z RODO, tak aby prawo Stanów Zjednoczonych nie miało wpływu na wymagalny, minimalny poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Mercor będzie przetwarzać dane związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przez różne okresy czasu, w zależności od celu przetwarzania. W śród nich możemy wyszczególnić następujące okresy:

 1. 2 lata – w przypadku danych związanych ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Sklepu;
 2. 5 lat od końca roku, w którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu – dotyczy danych przetwarzanych przez Mercor w związku z obowiązkami podatkowymi;
 3. do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu lub zawartych za jego pośrednictwem umów – dotyczy to w szczególności danych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umów sprzedaży oraz prowadzeniem konta użytkownika;
 4. do chwili usunięcia konta użytkownika – dotyczy to wszelkich danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z konta użytkownika Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Mercor?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Mercor sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Podanie danych jest jednak konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu oraz świadczenia usług w zakresie przewidzianym w Regulaminie Sklepu na Twoją rzecz.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu. Proces ten polegać będzie na analizowaniu danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu w celu wyświetlenia spersonalizowanych treści (w tym także reklamowych) podczas korzystania z innych stron internetowych. Proces ten może także polegać na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami lub produktami możesz być́ zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób odpowiedniej oferty.

Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane podlegały profilowaniu możesz skorzystać z dedykowanego oprogramowania lub zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Mercor przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób kontaktujacych się za pośrednictwem poczty e-mail

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł, w pełni opłaconego, BDO 000069623 (dalej: „Mercor”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest  za pośrednictwem  adresu e-mail: odo@mercor.com.pl lub  pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych przez Mercor – cele i podstawy prawne

Mercor przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Sklepu w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem wiadomości e-miał - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. wykonania ciążących na Mercor obowiązków prawnych - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. dochodzenie i ustalanie roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Mercor. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług, którym Mercor powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

W przeważającym zakresie, Mercor będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku danych statystycznych i analitycznych, Mercor przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Stany Zjednoczone Ameryki nie są państwem członkowskim Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tym samym nie są bezpośrednio zobowiązane do spełniania takiego samego poziomu standardów ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO, które obowiązują Państwa Członkowskie. Twoje dane są jednak w pełni zabezpieczone – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Mercor powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO.  Mercor każdorazowo zobowiązana jest do oceny, czy SCC zapewnią odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku potrzeby, Mercor zastosuje odpowiednie środki uzupełniające, które zapewnią poziom ochrony, nie niższy niż wynikający z RODO, tak aby prawo Stanów Zjednoczonych nie miało wpływu na wymagalny, minimalny poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Mercor będzie przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie za pośrednictwem wiadomości e-mail zapytania, a także przez przewidziane przepisami prawa okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Mercor?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Mercor sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne. Jeśli natomiast nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytania kierowane do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Mercor przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób składających reklamację

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł, w pełni opłaconego, BDO 000069623 (dalej: „Mercor”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest  za pośrednictwem  adresu e-mail: odo@mercor.com.pl lub  pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych przez Mercor – cele i podstawy prawne

Mercor przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Sklepu w następujących celach:

 1. rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
 2. wykonania ciążących na Mercor obowiązków prawnych - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania ze

Zapisz się
do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco