Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki (stan na dzień 30.09.2017)

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
Periban Limited 4 102 994 26,20% 26,20%
TFI Altus SA 3 388 763 21,64% 21,64%
N50 Cyprus Limited 1 000 853 6,39% 6,39%
OFE PZU Złota Jesień 1 452 000 9,27% 9,27%
OFE Nationale Nederlanden 1 200 000 7,66% 7,66%
OFE Allianz Polska 911 018 5,82% 5,82%
Pozostali 3 602 907 23,02% 23,02%

Akcjonariat według liczby głosów