Produkty

 • skrzynki alarmowe

  Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

 • skrzynki wentylacyjne

  Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi klapy w celu przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem klap oraz układ przygotowania powietrza.

 • centrala sterująca mcr 9705

  Centrala mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.

 • centrala sterująca mcr 2404

  Centrala sterująca mcr 0204, poprzez sygnał alarmowy z optycznych czujek dymu lub z ręcznego przysiku oddymiania RPO-1 uruchamia urządzenia oddymiające.