Produkty

 • mcr Dunaseal – ogniochronna taśma uszczelniająca

  Taśma mcr Dunaseal jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego szczelin i dylatacji budowlanych do 50 mm.

 • mcr PS Bandage - ogniochronny bandaż pęczniejący

  Bandaże ogniochronne mcr PS Bandage są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych w systemie mcr Polylack.

 • mcr Dunaboard - płyta wełny mineralnej pokryta farbą pęczniejącą mcr Polylack F

  Płyty mcr Dunaboard to płyty wełny mineralnej fabrycznie pokryte warstwą farby mcr Polylack F. Przeznaczone są do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów instalacyjnych w systemie mcr Polylack F.

 • mcr Polylack W - system farb pęczniejących do zabezpieczeń ogniochronnych

  System wodnej farby pęczniejącej mcr Polylack W przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych wewnątrz obiektów budowlanych.