produkty

 • mcr Multicollar – uniwersalny kołnierz ogniochronny

  Kołnierze mcr Multicollar są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego rur z tworzyw sztucznych, takich jak: PE-HD, PE, ABS, SAN+PV, PP, PVC i PVC-U, PB, PE-X/AL/PE-X, PVC-C, PVC-HI, PP-R/AL/PP-R, o średnicach do 200 mm, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

 • mcr Multiwrap – uniwersalna opaska ogniochronna

  Opaski mcr Multiwrap są przeznaczone do zabezpieczania ogniochronnego rur z tworzyw sztucznych, takich jak: PE-HD, PE, ABS, SAN+PV, PP, PVC i PVC-U, PB, PE-X/AL/PE-X, PVC-C, PVC-HI, PP-R/AL/PP-R, o średnicach do 200 mm, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

 • mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

  Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy: rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R), wiązek rur palnych o średnicy do 75 mm każda, rur palnych o średnicy do 160 mm przechodzących pod kątem do przegrody oraz rur palnych w przepustach kombinowanych.

 • mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

  Opaski mcr PS-25 są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy: rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R) oraz rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych.