produkty

  • mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

    Nadciśnieniowy system mcr EXi służy ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

  • mcr EXi-F - nadciśnieniowy hybrydowy system zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacji

    Nadciśnieniowy system mcr EXi-F służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką zasilająco-sterującą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.