produkty

 • regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym

  Służy do zasilania siłownika pneumatycznego oddymiania z własnego naboju CO2 lub z instalacji CO2. Uwolniony gaz zostaje skierowany do siłownika pneumatycznego oddymiania, powodując podniesienie klapy.

 • siłownik pneumatyczny

  Siłownik pneumatyczny służy do otwierania skrzydeł klap w celu realizowania funkcji przewietrzania i/lub oddymiania.

 • skrzynki alarmowe

  Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

 • skrzynki wentylacyjne

  Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi klapy w celu przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem klap oraz układ przygotowania powietrza.