produkty

  • mcr LAM klapy żaluzjowe

    Klapy żaluzjowe oddymiające stanowią główny element grawitacyjnego systemu oddymiania jako samoczynne urządzenia oddymiające zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-2. Klapy mcr LAM produkowane przez MERCOR dostępne są w szerokim wariancie ze względu na wymiar, budowę, typ sterowania czy niestandardowe opcje wykonania.

  • mcr PROLIGHT PLUS klapy z funkcją wyłazu

    Klapy oddymiające mcr PROLIGHT PLUS to urządzenia stosowane na dachach płaskich lub nachylonych w różnego rodzaju obiektach, takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, centra logistyczne, budynki użyteczności publicznej, budynki handlowo-usługowe, budynki mieszkalne.

  • mcr THERMOLIGHT z funkcją wyłazu

    Klapy oddymiające z funkcją wyłazu Thermolight znajdują zastosowanie na takich obiektach jak: hale produkcyjne, centra logistyczne, obiekty magazynowe, centra handlowe.