mcr edu

Rusza nowa edycja mcr edu! Kolejne warsztaty już 22 października w Katowicach.

2015-10-31

08.45- 15.15

Katowice

Hotel Qubus ul. Uniwersytecka 13

Agenda warsztatów

08:45 – Rejestracja Uczestników
09:00 – Powitanie
BLOK TEMATYCZNY: SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
09:10 – Projektowanie systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych z uwzględnieniem możliwych zmian w aranżacji pomieszczeń - przykład na wybranym obiekcie.
10:15 – Przerwa kawowa
10:30 – Projektowanie i realizacja systemów oddymiania grawitacyjnego na przykładzie wybranych obiektów handlowych z uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-budowlanych i przy wykorzystaniu okiennych systemów oddymiania.
BLOK TEMATYCZNY: WENTYLACJA POŻAROWA
12:00 – Projektowanie systemów nadciśnieniowych zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych.
13:15 – przerwa kawowa
13:30 – Wentylacja strumieniowa garaży. Wymagania projektowe oraz studium przypadku.
14:30 – Wystąpienie gościa specjalnego
15:00 – Strefa Architekta i Projektanta
15:10 - Podsumowanie
15:05 – Obiad

Prelegenci

Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce auctor ex quis tempus laoreet. Pellentesque gravida dolor est, finibus imperdiet orci tempus sit amet.

skontaktuj się z nami

biblioteka

Współpraca z uczelniami

Edukacja jest w naszym odczuciu najbardziej wartościową formą promocji!

Organizujemy staże, warsztaty oraz konkursy dla studentów w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Stałym elementem aktywności firmy jest propagowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze dokonania w tym zakresie to: publikacje książkowe, artykuły w prasie specjalistycznej, udział w branżowych targach i konferencjach, udział w seminariach SITP-u czy spotkaniach SARP-u. Chcesz nas zaprosić do swojej uczelni w celu poprowadzenia wykładu?