komunikaty prasowe

GRUPA „MERCOR” S.A. PO I PÓŁROCZU ROKU 2017/2018:
WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKU, DYNAMICZNIE ROSNĄCY POZIOM ZAMÓWIEŃ, POPRAWA MARŻ W  II KWARTALE. NOWE, STRATEGICZNE PRODUKTY W OFERCIE

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w II kwartale roku obrotowego 2017/2018 (1.07.2017 - 30.09.2017) odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+20%) do 87,8 mln zł. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 51% i 53%. Skonsolidowany zysk netto wzrósł r/r o 45% do 5,1 mln zł (zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 4,8 mln zł i wzrósł r/r o 42%). Grupa w II kwartale 2017/2018, wraz z rosnącą skalą działalności, odnotowała poprawę marżowości  na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu rok do roku jak i wobec
I kwartału 2017/2018.    
                                     
Narastająco w I półroczu 2017/2018 roku Grupa odnotowała 23-proc. wzrost sprzedaży do 164,1 mln zł. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 29%, do  15,6 mln zł
i o 26%, do 11,1 mln zł. Zysk netto wzrósł o 16% do 8 mln zł (z uwzględnieniem działalności zaniechanej zysk wzrósł o 13%, do 7,5 mln zł).
Grupa odnotowuje wzrost skali działalności we wszystkich, głównych pionach produktowych, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. To efekt m.in. dotychczasowych inwestycji w produkcję oraz R&D i związanego z tym rosnącego poziomu pozyskiwanych zamówień. Grupa, jeszcze przed pełnym wdrożeniem nowych, strategicznych produktów, odnotowuje dynamiczny wzrost zamówień: + 44% (do 94,7 mln zł) w 2Q 2017/2018
i +28% (do 175,3 mln zł) w 1H 2017/2017.
W ofercie Grupy są już 3 strategiczne produkty z trzech pionów (ogniochronna płyta mcr Silboard, klapy oddymiające mcr ULTRA THERM i oddzielenia ppoż. DFM), które docelowo mają wesprzeć dalszą ekspansję.
Rośniemy szybciej niż rynek i odnotowujemy bardzo dobre wyniki. W  II kwartale roku 2017/2018 widoczne są pierwsze, znaczące efekty inwestycji m.in. w reorganizację produkcji, zwiększenie mocy, R&D. Krótszy czas produkcji pozwolił nam na pozyskiwanie znacznie większej liczby zamówień. Warto podkreślić, że tak wysokie, dwucyfrowe dynamiki zdobywania kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem trzech, strategicznych nowości produktowych. Jednocześnie wyniki, zgodnie z biznesplanem, są obciążone kosztami związanymi z rozwojem tych trzech nowych produktów. Docelowo, wraz ze stopniowym zwiększaniem wolumenów produkcji, nasze innowacje będą wspierać dalszą ekspansję w Polsce i za granicą. Wszystkie trzy nowości są już w produkcji i ofercie, przy czym sprzedaż klap oddymiających uruchomiliśmy już po zakończeniu I półrocza 2017/2018 - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
W tym roku obrotowym planujemy znacznie mniejsze inwestycje niż rok wcześniej. Są one jednak konieczne, by w pełni wykorzystać potencjał wprowadzanych nowości, zwiększać wolumeny produkcji i sprzedaży. Widzimy dobre perspektywy rozwoju na rynkach, na których Grupa jest już obecna jak i na rynkach Bliskiego Wschodu czy Azji. Zrealizowane inwestycje w produkcję i rozbudowę oferty mają na celu zwiększenie skali działalności Grupy, wzmocnienie dywersyfikacji produktowej i geograficznej, dalszą poprawę marżowości. Stopniowy wzrost marż odnotowaliśmy w II kwartale 2017/2018 - dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. W II kwartale 2017/2018 roku widoczny jest stopniowy wzrost marżowości pomimo obciążenia wyników kosztami stałymi związanymi z rozwojem strategicznych produktów (nakłady R&D i rosnąca amortyzacja), które nie były jeszcze na etapie pełnego wdrożenia.
Na wzrost poziomu przychodów Grupy w I półroczu roku obrotowego 2017/2018 wpływ miała wyższa r/r sprzedaż zagraniczna (+23%) oraz sprzedaż krajowa (+23%).Grupa odnotowała w Polsce przychody w wysokości 78,7 mln zł wobec 64,2 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 85,4 mln zł wobec 69,3 mln zł rok wcześniej. Grupa zwiększyła sprzedaż na wszystkich rynkach zagranicznych poza Węgrami (niewielki spadek o 4,3% r/r).

TRZY, STRATEGICZNE PRODUKTY GRUPY
  1. Ogniochronna płyta mcr Silboard (pion ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji) - płyta ma potencjał nawet kilkudziesięciu zastosowań, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie  rynku dotychczas zmonopolizowanego w tym zakresie  przez jednego, globalnego gracza
  2. Drzwi przeciwpożarowe DFM (pion oddzielenia ppoż.) – nowatorskie rozwiązania w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, ich przewagą jest m.in. krótszy (nawet kilkakrotnie) czas realizacji nietypowych zamówień dzięki przyjętemu nowatorskiemu modelowi biznesowemu i łatwiejszy montaż. Model ten zakłada podział na centralne wytwarzanie standardowych półproduktów - skrzydeł (przez spółkę zależną DFM Doors) oraz konfekcjonowanie produktu przez sieć zewnętrznych kooperantów.
  3. Klapy oddymiające mcr ULTRA THERM (pion oddymiania) – innowacyjny produkt spełniający obecne oraz przyszłe wymogi termiczne, które będą obowiązywać w 2021 roku. Produkt o wysokich walorach estetycznych i wielu funkcjonalnościach, umożliwia także łatwiejszy montaż, transport. 
NOWE ZLECENIA
Grupa „MERCOR” w 1H 2017/2018 pozyskała kontrakty o wartości ok. 175,3 mln zł wobec 137,0 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28% rok do roku.
W całym II kwartale 2017/2018 (czyli od lipca do września 2017 r.) Grupa pozyskała zamówienia o wartości 94,7 mln zł  wobec 65,7 mln zł, co oznacza wzrost o 44% rok do roku.

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w 1H 2017/2018:
• Stadion VTB Arena w Moskwie, Rosja, systemy oddymiania
• Sklep Decathon, San Sebastian, Hiszpania, systemy oddymiania
• Tunel w Katarze, Doha, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji
• Centrum konferencji klimatycznej w Bonn, Niemcy, systemy oddymiania
• Biurowiec Nowogrodzka  Square, Warszawa, systemy wentylacji pożarowej
• Kopalnia Gazu Ziemnego LMG dla PGNiG, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji